Italienskt måleri

En vetenskaplig katalog över Nationalmuseums samling av italienskt måleri.

Nationalmuseums samling av italienskt måleri uppgår idag till omkring 430 verk med en kronologisk spridning från högmedeltid till 1800-talet. Samlingens historia är mångfacetterad och utgör ett intressant instrument för att diskutera receptionen av och synen på italiensk konst i Sverige från den tidigmoderna tiden fram till idag.

Vetenskaplig katalog

Syftet med projektet är att vetenskapligt katalogisera samlingen. Varje enskilt verk studeras i egen sak samt i relation till det sammanhang i vilket det förvärvats. Projektet arbetar även med en rad frågeställningar som rör den italienska målerisamlingens koppling till Nationalmuseums institutionella historia och de kriterier som styrt förvärvandet och utställandet av italiensk konst i museet under 1800-och 1900-talen.

Projektets resultat redovisades 2015 i katalogen Italian Paintings. Three Centuries of Collecting, vol. 1. Målningarna diskuteras här utifrån deras proveniens, i avsikt att också ge läsaren en bredare uppfattning om målningarnas historia. Bland forskningsresultaten rörande de enskilda verkan kan nämnas identifikationer av verk av Federico Barocci och Pietro da Cortona.

Katalogens författare är Sabrina Norlander Eliasson, Daniel Prytz, Johan Eriksson, Sofia Ekman, med bidrag av Britta Nilsson, Carina Fryklund, Marco Cardinali, Maria Beatrice De Ruggieri och Alessandro Agresti. En fortsättning av projektet om de italienska målningarna planeras.

Undervisning

I samarbete med Högskolan på Gotland och Svenska Institutet i Rom arrangerade projektet en universitetskurs på avancerad nivå, ”Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag”, där delar av det italienska materialet bearbetas.

Läs mer om kursen

Projektgrupp

Projektledare är docent Sabrina Norlander Eliasson vid Stockholms universitet. I projektgruppen ingår Sofia Ekman, fil. dr. Johan Eriksson, lektor vid Uppsala universitet och Daniel Prytz, intendent vid Prins Eugens Waldemarsudde. Ansvarig konservator är Britta Nilsson. Tidigare medarbetare är dott. Alessandro Lobina, Università degli Studi di Trento, Italien.

Svensk-Italienskt samarbete belyser bortglömd målning

Läs mer om konservatorernas spännande arbete med ett av de italienska verken. 

Bild: Atis och Galatea, Pompeo Batoni

Atis och Galatea, Pompeo Batoni

Följande verk som undersökts inom projektet visades i utställningen Hans Gedda & Mörkrets mästare i Nationalmuseums lokaler på Konstakademien 5 december 2013 - 30 mars 2014.

Den botfärdiga Magdalena 
Cecco del Caravaggio, NM 12.

Stilleben med frukt och vinstock 
Pietro Paolo Bonzi, NM 34.

Stilleben med frukter 
Pietro Paolo Bonzi, NM 35.

Stilleben med fisk och ostron 
Giovanni Batisti Recco, NM 759.

Grodor, törnrosor, snäckor och fjärilar 
Paolo Porpora, NM 5271.

Ormar, flugsvamp och tistlar 
Paolo Porpora, NM 5272.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp