Konservator gör underverk

Svensk-italienskt samarbete belyser bortglömd målning

Britta arbetar

Britta Nilsson är konservator på Nationalmuseum. Hon arbetar för tillfället med målningen Johannes Döparen (NM 15) som är en kopia av ett verk av Caravaggio i Galleria Corsini i Rom. Nationalmuseums tavla var ursprungligen en del av den omfångsrika Martellisamlingen i Rom och kom till Sverige i början av 1800-talet då den införlivades i Nationalmuseum. 

Britta arbetar

I ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet studeras målningarna i Martellisamlingen tillsammans med museets övriga italienska måleri. Resultaten av denna forskning kommer att publiceras under 2014 i katalogen Italian Paintings. Three Centuries of Collecting, vol. I.

Johannes Döparen har studerats genom ingående tekniska undersökningar. Exempel på dessa är analytisk fotografering, färgsnitt av målningen och analys av pigment och bindemedel. Undersökningarna har utförts av experter från Italien, Maria Beatrice De Ruggieri och Marco Cardinali, som arbetar med teknisk- och konsthistorisk analys och är specialiserade på Caravaggios teknik. Studien har gett värdefull information om målningens ursprung, sammansättning och teknik. Resultaten av analyserna, samt ett förslag till en attribution, publiceras i den kommande katalogen.

Italienska konservatorer

När Britta började konserveringen av Johannes Döparen var målningen i mycket dåligt skick. Den hade förvarats under olämpliga förhållanden och var skadad av en rad felaktiga konserveringar och hårdhänt rengöring utförda under 1800-talet. Den största och mest tidskrävande delen av konserveringsarbetet var avlägsnandet av kraftigt gulnad fernissa, partiella övermålningar och missfärgade retuscher. Stora bortfall hade kittats med en cementliknande massa som var mycket hård och svår att bearbeta. Nästa etapp i arbetet var kittning av färgbortfall, korrigering av äldre kittningar samt retuschering av skador. Retuscheringen skedde till största delen med torra pigment och dammarfernissa. Slutligen fernissades målningen.

Italienska konservatorer

Undersökningarna och konserveringen av Johannes Döparen kommer att resultera i en utställning i Italien där Caravaggios målning i Rom kommer att ställas ut tillsammans med sin kopia från Nationalmuseum. Förhoppningen är att kunna tillföra ytterligare kunskap om den italienske ljusdunkelmästaren Caravaggios och efterföljares konstnärskap.

Brittas verktyg

Fotografier av Sofia Ekman och Emmebi Diagnostica Artistica


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp