Nicodemus Tessin the Younger – Sources, Works, Collections

En katalog över Tessins samling av teckningar, konsthantverk och inredningskonst. Detta är den femte volymen i Tessin-projektets serie.

Projektet Nicodemus Tessin the Younger – Sources, Works, Collections inleddes 1999 och syftar till en systematisk genomgång och publicering av arkitekten Nicodemus Tessin den yngres (1654–1728) skrifter och samlingar.
 
Efter tre volymer som återger skriftliga källor (se förteckningen nedan), följde 2004 en katalog över Tessins ritningar till kyrkoarkitektur och trädgårdskonst. Arbetet fortsätter nu med nästa volym i serien som är en katalog över Tessins internationellt betydande samling av teckningar av konsthantverk och inredningskonst.
 
Den svenske arkitekten införskaffade en stor del av materialet under sin utlandsresa 1687–1688, då han studerade inredningskonsten i Italien, Frankrike och Nederländerna inför det planerade slottsbygget i Stockholm. Bland teckningarna från resan finns ett femtiotal blad med skisser till möbler och dekorativa list- och ramverk med rik akantusdekor, förvärvade i Rom. Ludvig XIV:s hov i Versailles var dock den främsta förebilden, och Tessin beställde därför fortlöpande teckningar, böcker och grafik från Frankrike som referensmaterial.
 
Nicodemus Tessin d.y:s samling ingår i den större Tessin-Hårlemansamlingen i Nationalmuseum. Den har ofta uppmärksammats av internationella forskare eftersom den dokumenterar föremål som till stor del är förstörda. Katalogiseringsarbetet bygger på Carl Gustaf Tessins noggranna katalogisering av sin fars samling, utförd 1732.
 
Projektet drivs av fil. dr Martin Olin med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. En rådgivande internationell referensgrupp ingår i projektet.

Publicerade och planerade volymer i serien Nicodemus Tessin the Younger: Sources, Works, Collections.

I. Catalogue du cabinet des beaux-arts 1712

Red. Per Bjurström och Mårten Snickare, Nationalmuseum, Stockholm 2000 (faksimilutgåva av Catalogue des livres, estampes & desseins du cabinet des beaux arts, & des sciences appartenant au Baron Tessin, Stockholm 1712)

 

Bild: Projekt till en audienssal, Rom, Nicodemus Tessin d.y., omkring 1675.

Projekt till en audienssal, Rom, Nicodemus Tessin d.y., omkring 1675.

II. Traictè dela decoration interieure 1717

Red. Patricia Waddy, med bidrag av Bo Vahlne, Guy Walton och Jan von Gerber, Nationalmuseum och Arkitekturmuseet, Stockholm 2002 (utgåva av Nicodemus Tessins ej tidigare publicerade manuskript från 1717 till en traktat om inredningskonsten)

III. Travel notes 1673–77 and 1687–88

Red. Merit Laine och Börje Magnusson, Nationalmuseum, Stockholm 2002 (en fullständig utgåva av Tessin resedagböcker).

IV. Architectural Drawings I: Ecclesiastical and Garden Architecture

Red. Martin Olin och Linda Henriksson, Stockholm, Nationalmuseum 2004.

V. Drawings for the Decorative Arts

Red. Martin Olin.

VI. Architectural Drawings II: Palaces and Project for the Monarchy

Red. Martin Olin. 
 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp