Två nederländska målningar från 1600-talet - materialtekniska undersökningar

Materialtekniska undersökningar av två nyförvärvade målningar av Lievens och okänd holländsk konstnär i Nationalmuseums samlingar

Ett samverkansavtal har tecknats för att kunna genomföra detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan Nationalmuseum och CATS - Centre for Art Technological Studies and Conservation. CATS i Köpenhamn är ett samarbete mellan Statens Museum for Kunst (SMK), The National Museum of Denmark och The School of Conservation at the Royal Danish Academy of Fine Arts vilket innebär att de har resurser för att utföra avancerade materialtekniska undersökningar.

Syftet med projektet är att via materialteknisk- och konsthistorisk analys få fram ny kunskap om de två nederländska 1600-talsverken Aposteln Paulus (NM 7087) av Jan Lievens (1607-1674) och En ung student vid sitt skrivbord, (NM 7100) utförd av okänd elev till Rembrandt, som Nationalmuseum förvärvade 2012. Resultatet av undersökningarna ska leda till ökad kunskap om den holländske konstnären Jan Lievens måleriteknik i hans tidiga verk. Förhoppningarna är även att försöka få klarhet i vilken konstnär i kretsen kring Rembrandt som utfört verket En ung student vid sitt skrivbord.

Olja på duk, okänd konstnär, NM 7100
Okänd konstnär, elev till Rembrandt, Ung student vid sitt skrivbord. Olja på duk, NM 7100.

För att besvara frågorna kring de 400 år gamla verken utförs materialtekniska undersökningar av målningarna: bl. a IR-undersökning med Osiris kamera och XRF röntgenfluorescensspektroskopi. Även provtagning där analys av pigment och bindemedel ingår. Resultat av analyserna kommer även att användas som underlag för att finna lämpliga och varsamma konserveringsmetoder.

Bild: Aposteln Paulus, Jan Lievens 1607-1674.

Jan Lievens 1607-1674, Apostel Paulus. Olja på duk. NM 7087.

Projektet beräknas vara genomfört till 2017 när Nationalmuseum öppnar igen efter omfattande renovering. Resultat av projektet kommer att publiceras i separata artiklar. Tekniska undersökningar har redan delvis redovisats som underlag av Dr Carina Fryklund, intendent vid Nationalmuseum, som i samband med förvärvet och i samråd med målerikonservator Lena Dahlén, publicerat artiklar i The Burlington Magazine, 2013, Number 1319 och i Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm, Vol. 19, 2012.

Projektledare är målerikonservator Lena Dahlén, Nationalmuseum, och Dr. Anna Vila, CATS. I projektgruppen ingår från Nationalmuseum Fil. dr. Carina Fryklund, intendent vid Samlingarna, Cecilia Heisser, fotograf och Kriste Sibul, chef för Bevarandeavdelningen. Från CATS/Statens museum for Kunst deltar: Troels Filtenborg, senior forskare och kemist, Ricardo Buccarella, IR-fotograf och image-developer och Prof. Jørgen Wadum, chef för CATS.

Projekt finansieras av medel från Alfhild Lundins Stiftelse. Målningarna inköptes 2012 med medel ur Wiros-fonden. 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp