Databaser och kataloger

Databaser med fri åtkomst

 

MONA är Konstbibliotekets lokala katalog. Här kan du söka i bibliotekets bestånd registrerat efter 1983. MONA innehåller nu även f.d. Fotografibiblioteket bestånd. Det äldre beståndet är till stora delar endast sökbart i de inskannade kortkatalogerna. Konstbibliotekets nyförvärv redovisas i MONA på startsidan. 

Sök i MONA

 
Kortkatalogerna

Katalogerna är digitala versioner av fyra kortkataloger som visar Konstbibliotekets och f.d. Fotografibibliotekets äldre bestånd. Katalogerna utgörs av bilder av de gamla katalogkorten. Samtliga bilder ligger alfabetiskt ordnade och är fördelade som i de ursprungliga kortlådorna. Man söker på samma sätt som bland de fysiska korten, dvs bara på det huvuduppslag som den gamla katalogen ordnats efter. En sökning görs med fördel på konstnärsnamn. En mer omfattande sökhjälp finns tillgänglig via startsidan till respektive katalog.

Sök i Kortkatalogerna

 

Analoga databaser

En del av bibliotekets samlingar är inte sökbara digitalt. Register finns tillgängliga för sökning på plats i biblioteket.

Register över utställningskataloger

Här finns referenser till utställningskataloger insorterade  i pärmar efter konstnärsnamn eller utställningsort. Kataloger under 75 sidor har endast registrerats här till och med år 2003. Från och med 2004 finns de i MONA.

Register över auktionskataloger

Referenser till auktioner insorterade i pärmar efter auktionsfirmor och enskilda samlare.

Bild: Boktrave

  

Databaser tillgängliga från Konstbibliotekets publika datorer

Databaserna som nämns här nedan är endast sökbara från Konstbibliotekets datorer. 

Allgemeines Künstlerlexikon - online

Allgemeines Künstlerlexikon innehåller biografisk information om fler än 1 000 000 konstnärer från de tre standardverken inom konstvetenskap: Thiem-Becker, Vollmer och Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). För många av konstnärerna finns ännu bara kortfattad information, men fler fulltext artiklar tillkommer kontinuerligt.

Sök i Allgemeines Künstlerlexikon

Art Full Text
innehåller bland annat fulltext artiklar från över 320 tidskrifter från 1977 och framåt samt referenser och abstrakt till över 660 tidskrifter och 14 000 konstvetenskapliga avhandlingar. Databasen täcker ett stort antal ämnen inom konstområdet från måleri, skulptur och konsthantverk till film och arkitektur.

Sök i Art Full Text

ARTstor
ARTstor Digital Library innehåller över 1,4 miljoner bilder från bl a ett stort antal museer, konstnärsarkiv och fotografi- samlingar. Bilderna är fria att använda i forsknings- och utbildningssyfte.

Sök i ARTstor

JSTOR

JSTOR är ett digitalt forskningsarkiv som innehåller bland annat fulltextartiklar från ett stort antal akademiska tidskrifter. 

Sök i JSTOR

Mediearkivet
Innehåller artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, bl a SvD (1995-), Aftonbladet (1994-) och GP (1994-) sam DN (1992-), Expressen (1990-) och GT (1998-).

Sök i Mediearkivet

Oxford Art online

Innehåller The Grove Dictionary of Art (hela uppslagsverket), Bridgeman Art Library (100 000 bilder av konstverk och arkitektur) samt External Image Links (länkar till konstverk som finns i offentliga muséer).

Sök i Oxford Art Online 

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp