Kopiering och fotografering


Skanna, kopiera, fotografera

Biblioteket har en bokskanner och en vanlig kopiator. Inskannad sida samt papperskopior kostar 3 kr/st. OBS! endast kontant betalning. Det är också tillåtet att fotografera bibliotekets material med egen utrustning.


Publicering

Du får endast använda det fotograferade eller skannade materialet för forskning eller för privata studier. Har du för avsikt att publicera materialet är du skyldig att underrätta dig om vilka rättsliga regler som gäller för användandet av det.

Bild: Böcker