Kontakt

Om du har frågor angående Nationalmuseums forskarresurser och forskningsprojekt, använd nedanstående kontaktuppgifter.

Forskning

This is an email address

Arkiv

This is an email address

Bildarkiv och bildförmedling

This is an email address

Konstbiblioteket

This is an email address

Publikationer

This is an email address

Postadress

Nationalmuseum
Forskning, arkiv och bibliotek
Box 16176
103 24 Stockholm 

Paketadress

Konstbiblioteket/Nationalmuseum
Holmamiralens väg 2
SE-111 49 STOCKHOLM