Föreläsningar och seminarier

FORSKNINGSSEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Seminarium med Eva-Lena Bergström den 6 oktober 2017: Nationalmuseum och framväxten av en utställningspraktik. Läs mer.

Nationalmuseum bjuder kontinuerligt in forskare och andra intresserade till föreläsningar och seminarier. Det är en del i uppdraget att vidga och fördjupa kunskapen om museets ansvarsområden. Om du är intresserad av föreläsningar och seminarier som har givits tidigare hittar du information om dessa här: Läs mer om tidigare föreläsningar och seminarier. 

TESSINFÖRELÄSNINGEN

Varje år bjuder Nationalmuseum in en framstående internationell forskare till en föreläsning inom konstvetenskap. Föreläsningen, som är offentlig, är ett sätt att hylla en exceptionell forskare inom konstvetenskapen och betona museets engagemang till forskningen. Föreläsningen sker ofta i samarbete med andra institutioner som Uppsala universitet, Stockholms universitet eller Moderna museet.
Läs mer om tidigare Tessinföreläsningar här.

Elias Martin, Gustav III:s besök i Konstakademien 1780 (NMDhr 530)

Elias Martin, Gustav III:s besök i Konstakademien 1780
(NMDhr 530)

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för forskare och studenter så får du uppdaterad information om seminarier och föreläsningar. 

KONTAKT

För frågor rörande seminarier och föreläsningar vänligen kontakta oss på forskningen
(a)nationalmuseum.se.