Föreläsningar och seminarier

FORSKNINGSSEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR


Konsten att behaga ögat. Om interaktionen mellan porträttmåleri och betraktare

Seminarium med Roussina Roussinova, FD, verksam vid Institutionen för kultur och estetik,Stockholms universitet.

Dag: Fredag 8 december 2017
Tid: Kl 14.00–15.30
Plats: Mässen, Konstbiblioteket nb, Holmamiralens väg 2, Skeppsholmen, Stockholm
Fri entré. Ingen föranmälan

Seminariet tar avstamp i avhandlingen The Art of Pleasing the Eye: Portraits by Nicolas de Largillierre andSpectatorship with Taste for Colour in the Early Eighteenth Century (2015).

Vid slutet av sextonhundratalet artikulerades tydligt tanken att måleri bör behaga ögat lika mycket som det behagade intellektet. När det var som bäst uppmanade måleriet med sitt tilltal betraktaren att stanna upp och dröja sig kvar, som om vore det för att inleda ett samtal med målningen.

Med fokus på den franske målaren Nicolas de Largillierre (1656–1746) diskuterar seminariet hur koloristiskt porträttmåleri kan ha skapat mening för elitbetraktaren. Samspelet mellan porträttens mimetiska och materiella element, å ena sidan, och betraktarupplevelsens kognitiva och sensoriska element, å den andra, lyfts fram och deras roll betonas som två sinsemellan relaterade aspekter av meningsproduktionen i mötet mellan det målade porträttet och betraktaren.

TESSINFÖRELÄSNINGEN

Varje år bjuder Nationalmuseum in en framstående internationell forskare till en föreläsning inom konstvetenskap. Föreläsningen, som är offentlig, är ett sätt att hylla en exceptionell forskare inom konstvetenskapen och betona museets engagemang till forskningen. Föreläsningen sker ofta i samarbete med andra institutioner som Uppsala universitet, Stockholms universitet eller Moderna museet.
Läs mer om tidigare Tessinföreläsningar här.

Nicolas de Largillierre (1656–1746), Handstudie, ca 1715. Olja på duk, 65 × 52 cm. Musée du Louvre, Paris

Nicolas de Largillierre (1656–1746), Handstudie, ca 1715. Olja på duk, 65 × 52 cm. Musée du Louvre, Paris

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för forskare och studenter så får du uppdaterad information om seminarier och föreläsningar. 

KONTAKT

För frågor rörande seminarier och föreläsningar vänligen kontakta oss på forskningen
(a)nationalmuseum.se. 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp