Forskningssymposium:
Louis Masreliez

Ett symposium som belyser Louis Masreliez (1748-1810) som konstnär, hans inspirationskällor och betydelse för ett klassicerande ideal ända in i vår egen tid.
Tisdag 22 februari – onsdag 23 februari.

Symposiet anordnas för att uppmärksamma Louis Masreliez (1748–1810) och hans intressanta konstnärskap och betydelsefulla roll i svenskt konstliv. Dessutom lyfts ny forskning fram kring konstnärens mångsidiga verksamhet. Symposiet är även tänkt att inspirera till fortsatta studier av områden som ännu inte behandlats uttömmande.

Symposiet genomförs med ekonomiskt bidrag från Kungl. Vitterhetsakademien.

Tid: tisdag 22 februari – onsdag 23 februari
Plats: i Hörsalen, utrustad med hörslinga
Kostnad: Fri entré 

Program 

Tisdag 22 februari

Moderator: Karin Sidén, Docent, chef för Forskning, arkiv och bibliotek, Nationalmuseum

13.00:  Karin Sidén hälsar välkommen

13.10:  Louis Masreliez, ett konstnärsliv, Göran Alm, Fil.dr, chef för Bernadottebiblioteket

13.40:  Kritik och forskning, Ingrid Sjöström, Docent

14.10:  Paus

Moderator: Ingrid Sjöström

14.30:  Louis Masreliez och det sengustavianska inredningsmåleriets förutsättningar och inspirationskällor, Margareta Nisser Dalman, 1:e intendent, Kgl. Husgerådskammaren

15.10:  Den första inredningen på Stockholms slott: Gustav III:s divan, Ursula Sjöberg,  Fil.dr

15.45:  Paus

16.15:  Privat och publikt i Louis Masreliez inredningar på Stockholms slott, Bo Vahlne, Fil.dr, Fd överintendent, Kgl. Husgerådskammaren

16.50:  Diskussion

 


 

 

Bild: Väggdekor (till Haga slott), NMH 0076/1906. Louis Adrien Masreliez:

Väggdekor (till Haga slott), NMH 0076/1906. Louis Adrien Masreliez:

Onsdag 23 februari

09.00:  Inledning av Karin Sidén 
Moderator: Magnus Olausson, Docent, chef för Samlingarna med Statens porträtt- och slottssamlingar, Nationalmuseum

09.10:  Louis Masreliez och Haga – mönster och mening i Gustav III:s paviljong, Thérèse von Lampe Fil.dr

09.45: Tecknaren, Ulf Cederlöf, intendent,  Nationalmuseum

10.15:  Paus

10.30:  Bolander, Eckstein, Åkerström m.fl. – medhjälpare eller medskapare? Ingrid Sjöström, Docent

11.00:  Louis Masreliez och den klassiska traditionen, Mikael Ahlund, intendent, Nationalmuseum

11.35:  Nyklassicistiska ideal i miniatyr, Masreliez som medaljkonstnär, Daniel Prytz, Fil.mag., forskare vid Nationalmuseum

12.15:  Lunch  

Moderator: Karin Sidén

13.30:  Möbelkonstnären, Stina Odlinder Haubo,  Fil.kand.

14.10:  Pompejanska erfarenheter –1780-tal och 1920-tal, Anne-Marie Leander Touati , Professor

14.40: Det svenska 1700-talet i en modern kontext, Victor Edman, Docent, arkitekt, arkitekturskolan KTH

15.15:  Sammanfattande diskussion

Ca 16.00:  Avslutning


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp