Fredagsseminarium 29 april

Cathrine Mellander föreläser om Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap. Fredag 29 april kl 14.

Bild: Överintendentsämbetets ritningsarkiv på Riksarkivet. (Profana byggnader, Nationalmuseum, PS 132, stort format).

Överintendentsämbetets ritningsarkiv på Riksarkivet. (Profana byggnader, Nationalmuseum, PS 132, stort format).

Cathrine Mellander ger en föreläsning med rubriken Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap  – Överintendentsämbetet betydelse för den offentliga arkitekturen under 1800-talet.

Tid: Fredag 29 april kl 14
Plats: Sessionssalen, Nationalmuseum. Ingång via personalentrén.
Kostnad: Avgiftsfritt

Cathrine Mellander är fil dr i arkitekturhistoria. Hon går just nu Kungl. Konsthögskolans kurs i restaureringskonst som detta år har inriktning mot stadsomvandlingar med hänsyn till historiska urbana  platser och områden.

Överintendentsämbetet intar en central position i svensk arkitekturhistoria. Från mitten av 1700-talet fram till tidigt 1900-tal innehade Överintendentsämbetet funktionen som landets överordnade byggnadsmyndighet. Detta innebar att ämbetet hade till uppgift att granska alla ritningar som uppfördes med offentliga medel samt förvalta det statliga fastighetsinnehavet. Förutom Frankrike var Sverige det enda land i Europa som så tidigt införde statlig byggnadsreglering, något som bidrar till att dessa två länder intar en särställning vad gäller tidig normering av offentlig arkitektur.

Ämbetets roll som smakdomare i arkitekturfrågor har haft stor betydelse och dess verksamhet ger än idag tydliga avtryck i vår byggda miljö - från skolhus och landsortskyrkor till läroverk och museibyggnader.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp