Fredagsseminarium med Tomas Björk

Fredag 13 april kl 14

Tomas Björk föreläser på temat Bilden av "Orienten". Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur.

Tomas Björk har undersökt hur resande svenska konstnärer och fotografer under 1800-talet skildrade haremsinteriörer, beslöjade kvinnor, sultaner, moskéer och krigshändelser i ”Orienten”. När dessa bilder visades på utställningar hemma i Sverige och reproducerades i tidningar nådde de en stor publik. I samband med diplomatiska besök, orientalistkongressen 1889 och stockholmsutställningen 1897 kunde ”det främmande” också iakttas i den svenska huvudstaden.

Tid: Fredag 13 april kl 14
Plats: Sessionssalen
Ingen föranmälan, ingång via personalentrén.

Bild: Anders Zorn,  Turkisk roddare i Konstantinopels hamn, akvarell 1886

Anders Zorn,  Turkisk roddare i Konstantinopels hamn, akvarell 1886


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp