Seminarium: Museisamlingar – artefakter och självbilder

Konstvetaren Kristoffer Arvidsson föreläser om samlingens roll i konstmuseerna, historiskt och idag. Onsdag 12 juni kl 15–17. OBS! Föranmälan

Samlingen är en helt fundamental del av konstmuseernas verksamhet och självbild. Den utgörs av konstverk som inordnas i en större struktur: museisamlingen och konsthistorien. Samlingen formar museets identitet och framtida handlingsutrymme. Ändå är det en ganska dold och sällan diskuterad praktik.

Vad gör konstmuseerna med sina samlingar och vad gör samlingarna med konstmuseerna? Hur ska samlandets praktik och samlingens roll förstås? Vad styr förvärven vid ett museum? Hur påverkar donationer en samlings inriktning och struktur? Hur formar samlingen museets identitet – dess image och självbild?

Dagens konstmuseer verkar på en global marknad där de tävlar om publikens och sponsorernas gunst samtidigt som det offentliga tagit ett kliv tillbaka. Hur påverkar dessa förändringar samlandets inriktning? Och vad händer när samlingen växer ur museets kostym och blir större än vad som är hanterbart inom befintliga strukturer? Ser vi idag början till upplösningen av konstmuseet som idé – en idé om att samla ett brett urval från alla tider och ordna det på en plats utanför tiden – eller går konstmuseet bara in i en ny fas där samlingen får förnyad aktualitet då den görs tillgänglig via webben?

Kristoffer Arvidsson föreläser utifrån det femte numret av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiscope med tema samlingar och samlande.

Fil. dr Kristoffer Arvidsson är forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum och en av redaktörerna för Skiascope.

Tid: Onsdag 12 juni kl 15-17
Plats: Gamla Sjökarteverket, Holmamiralens väg 2, Skeppsholmen (samma hus som Konstbiblioteket), om annat ej anges.

Anmälan: Föranmälan krävs
Anmäl dig här
Kostnad: Fri entré

För frågor, kontakta
This is an email address

Bild: Museiintendenten Axel L. Romdahl tillsammans med en vaktmästare, som håller upp Alexander Roslins porträtt av Greve Gustaf Philip Creutz (1764) 1941.

Museiintendenten Axel L. Romdahl tillsammans med en vaktmästare, som håller upp Alexander Roslins porträtt av Greve Gustaf Philip Creutz (1764) 1941.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp