Seminarium: Suecia antiqua – ett titthål in i 1600-talet

Konstvetaren Börje Magnusson och historikern Jonas Nordin presenterar två projekt som syftar till att tillgängliggöra och presentera Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. Onsdag 27 februari kl 15–17. OBS! Föranmälan!

Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna är ett av 1600-talets mest omfattande topografiska planschverk. I flera omgångar har gravyrerna reproducerats och givits ut med kommenterande text. Även de över 600 teckningarna av Dahlbergh och hans medarbetare, som är bevarade, har publicerats.

Större delen av materialet finns i Kungl. Biblioteket i Stockholm. Nu står biblioteket i begrepp att göra denna bildskatt tillgänglig i digital form för att göra materialet lättare åtkomligt för en intresserad allmänhet och för specialister. Samtidigt planeras en bok som i populär form presenterar mannen och verket.

Dahlberg och ”Suecian”

Den uttalade avsikten med Suecia antiqua var att förhärliga Sverige. ”Utlänningar bör få se hur mycket stort och vackert som finns inom vårt fädernesland”, skrev Dahlbergh. Från 1660 till sin död 1703 var han själv verksam både som tecknare och organisatör. Arbetet med Suecia antiqua et hodierna fortsatte under något decennium efter Dahlbergs död.

Totalt graverades 353 planscher, 488 motiv avbildades – städer, palats, fornminnen med mera. I en första etapp graverades ett åttiotal planscher i Paris åren 1667–1674. Från och med slutet av 1680-talet sköttes detta arbete av inkallade holländska gravörer. Samtidigt arbetade i tur och ordning professorn i Uppsala Johannes Loccenius, rikshistoriografen Claudius Arrhenius Örnhjälm, Uppsala-professorn Petrus Lagerlöf, kanslirådet Olof Hermelin, kansliregistrator Bengt Högvall samt Pernau-professorn Samuel Aussen  på en text, men den blev aldrig färdig. En bit in på 1700-talets började planscherna att bindas in. De sammanställda volymerna – tre band – såldes eller användes som statsgåva.

Tillgängligt för vår samtid

Med dagens teknik är det möjligt att studera teckningar och grafik i detalj. Kungl. bibliotekets arbete med att digitalt tillgängliggöra Suecia antiqua et hodierna ska vara färdigt i slutet av 2014. Samtidigt planeras en bok som i populär form presenterar mannen, verket, hur arbetet bedrevs och hur bilderna skall läsas.

På seminariet onsdagen den 27 februari presenteras projekten av konstvetaren Börje Magnusson och historikern Jonas Nordin. De båda är författare till den kommande boken. Jonas Nordin är också delaktig i digitaliseringsprojektet.

Tid: Onsdag 27 februari kl 15-17
Plats: Sessionssalen, Nationalmuseum. Ingång via personalentrén.
Anmälan: Föranmälan krävs
OBS! fullbokat.
Kostnad: Fri entré

För frågor, kontakta
This is an email address

Fler seminarier vårterminen 2013.

 

 

Bild: Stockholms ström och Brunkebergsåsen. Handteckningarna till Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna är en outtömlig bildskatt som innehåller många utmaningar för forskningen.

Stockholms ström och Brunkebergsåsen. Handteckningarna till Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna är en outtömlig bildskatt som innehåller många utmaningar för forskningen.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp