Seminarium: William Blake

Carl Johan Malmberg ger utifrån sin bok Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake en introduktion till konstnären. Onsdag 24 april kl 15–174. OBS! Föranmälan

William Blake, född i London 1757 och död där 1827, var unikt mångsidig: poet, målare, grafiker, boktryckare, tänkare. Han är den egenartade gestalten i en egenartad tid, ett brytningsskede i Europa, då upplysningen övergår i romantiken, då de amerikanska och franska revolutionerna formar samhällen som vi fortfarande i flera meningar lever i, då den moderna marknaden etableras, inte minst på kulturens område.

Blake möter sin omvälvande tid med en serie omvälvande verk i ord och bild. Han är en ljusets konstnär, han tror på upplysning, på frigörelsen från dogmerna och konventionerna (inte minst könens, kärlekens och sexualitetens) och de politiska och religiösa institutionerna. Samtidigt är han ingen anhängare av upplysningens vetenskapliga förnuft utan av inbillningskraften, the imagination. Den ser han som den främsta frigörande kraften hos människan.

Som tidig romantiker tror han på konsten som det mest allomfattande uttrycket för den hela människan, den människa som i Blakes antropologi ännu inte förverkligat sig. Människan för Blake är en tröskelvarelse: hon har ännu inte stigit in i det mentala och samhälleliga rike där hon helt och fullt blir till. Men Blake är inte en utopiker i gängse, renässansmening: förverkligandet av den hela människan kan för honom sker här och nu. Han vill visa det genom sina verk.

Blake är tänkare, han tänker genom sina dikter, bilder och böcker. I framställningen av sina alster förenar han samtliga led, från konceptionen till skrivandet, tecknandet, målandet, trycket – han trycker själv sina blad och böcker i sin egen tryckpress och färglägger dem tillsammans med sin hustru Catherine. Han står dessutom själv för det vi idag kallar marknadsföring och reklam. Vid sidan av framställningen av sin egen konst – svårsåld, ofta kritiserad, ibland stämplad som vansinnig – försörjer han sig som en av sin tids många grafiker genom kommersiella illustrationsuppdrag. Även där framträder hans egenart.

Carl-Johan Malmberg om seminariet:

Utifrån min nyutkomna bok STJÄRNAN I FOTEN. DIKT OCH BILD, BOK OCH TANKE HOS WILLIAM BLAKE (Wahlström & Widstrand), en bok där jag tar ett helhetligt grepp över Blake, vill jag i mitt seminarium ge en introduktion till honom, hans composite art, hans förening av ord och bild. Till hjälp visar jag ett urval bilder. Särskilt fokuserar jag på hans idé om taktilitet, hur han i sina verk tänker sig en annorlunda, aktiv och självständigt skapande åskådare/läsare än den man dittills tänkt sig och skapat för.

Tid: Onsdag 24 april kl 15-17
OBS! Ny lokal: Gamla Sjökarteverket, Holmamiralens väg 2, Skeppsholmen (samma hus som Konstbiblioteket), om annat ej anges.
Anmälan: Föranmälan krävs
Kostnad: Fri entré

OBS! Fullbokat

För frågor, kontakta
This is an email address

Bild: Frontespisen till Blakes bok Jerusalem, exemplar E, 1804-20. Yale Center for British Art (The Paul Mellon Collection)

Frontespisen till Blakes bok Jerusalem, exemplar E, 1804-20. Yale Center for British Art (The Paul Mellon Collection)


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp