Salvator Rosa (1615-1673) Paintings, drawings, magic and science.

Studiedag med öppna föreläsningar.

Salvator Rosa (1615–1673) Den övergivne Oidipus, Olja på trä, NM 6839. 

Dag: Fredag 28 april 2017
Tid: kl. 9.30 – 15.00
Plats: Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12.
Språk: Engelska

Program

Vi har tyvärr varit tvungna att göra några sena ändringar i programmet. Helen Langdons föreläsning Salvator Rosa: Magic and Science in 1660s Rome utgår. Aktuellt program:

Kl. 9.45 Kaffe

Kl. 10.00 Martin Olin, Nationalmuseum
Introduction: Salvator Rosa and the North

Kl. 10.40 Daniel Prytz, Prins Eugens Waldemarsudde
Salvator Rosa's The Abandoned Oedipus - Drawings, Etchings and Lost Painting

Kl. 11.20 Jørgen Wadum / Anna Vila, CATS Centre for Art Technological Studies and Conservation, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn
Salvator Rosa’s Jonah Preaching to the people of Niniveh: Report from the restoration and some preliminary information on the ground-layers in Neapolitan paintings.

Lunch

Kl. 13.30 Caterina Volpi, Sapienza Università di Roma, Rom
Salvator Rosa as Draughtsman

Kl. 14.15 Slutdiskussion, modererad av Sabrina Norlander Eliasson, Stockholms universitet

Föreläsningarna är öppna för alla, utan kostnad. För mer information och uppdateringar vänligen kontakta forskningen(a)nationalmuseum.se
Detta seminarium arrangeras med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp