Seminarium: Intuition vs Analysis. Bernini and Borromini.

Professor Richard Bösel föreläser på temat Intuition vs Analysis. Bernini and Borromini: the two faces of Roman Baroque. Fredag 11 maj kl 14. Fri entré.

Professor Richard Bösel är sedan 1999 direktör för det österrikiska historiska institutet i Rom. Bösel har gett ut en rad böcker om barockarkitektur i Italien. Han är en framstående expert på jesuitordens arkitektur och på Francesco Borromini. Bösel gästar Nationalmuseum och ger en föreläsning om Intuition vs Analysis. Bernini and Borromini: the two faces of Roman Baroque.

Tid: Fredag 11 maj, kl 14–15.
Plats: Hörsalen, utrustad med hörslinga
Fri entré. OBS! På engelska

Föreläsningen arrangeras med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien

Introduktion till föreläsningen

(Av Richard Bösel)

Barockens födelse var en revolution, inte bara för smak och formspråk utan i än högre grad för uppfattningen om arkitekturen som form för visuell kommunikation. Gian Lorenzo Bernini (Neapel 1598 – Rom 1680) och Francesco Borromini (Bissone 1599 – Rom 1667) spelade huvudrollerna i denna process inom vilken de paradoxalt nog företrädde motsatta och kompletterande inställningar.

Bernini förkroppsligar den framgångsrike konstnären: briljant, mångsidig, självsäker och utåtriktad. Som ingen annan i sin samtid förenade han uttrycksmedlen till en scenografiskt och retoriskt effektiv syntes.

Borromini var, innan han flyttade till Rom 1619, stenhuggarlärling vid katedralbygget i Milano, en erfarenhet som skulle bli avgörande för hela hans konstnärliga verksamhet – inte minst kontakten med det levande arvet från gotikens byggnadskonst, och som starkt bidrog till hans okonventionella kultursyn och öppna inställning till experiment.

Djupet i Borrominis tänkande om arkitektur manifesterar sig i hans outtröttliga omformulerande av arkitekturens formspråk. Hans djärva inventioner framstod i samtidens ögon som monstruösa, som otillåtna avvikelser från den goda klassiska smaken. Endast en liten krets förmådde gripa essensen av hans arkitektur.Balanserande mellan abstrakta principer och det figurativt avbildande lyckas Borromini gestalta byggnadsverkets inneboende logiska och organiska konstruktion.

Om man förenklar och renodlar skulle man kunna sätta följande etiketter på den romerska barockarkitekturens två protagonister: Bernini är barockens “regissör”, Borromini dess “poet och filosof”. Den förre eftersträvar en samordning av alla visuella uttrycksmedel i en medryckande performance. Den senare tränger in i den rena arkitekturens dolda och mest svårtillgängliga lager.

Föredraget slutar med en jämförande analys, baserad på den skisserade dialektiska motsättningen, av de två arkitekternas mästerverk: S. Carlo alle Quattro Fontane och S. Andrea al Quirinale, båda kyrkobyggnader som fascinerar just genom det intensiva uttrycket i sina respektive poetiska kvaliteter: inåtvänt och gåtfullt i S. Carlo, utåtriktat och överväldigande i S. Andrea.

 

Bild: Francesco Borromini, S. Carlo alle Quattre Fontane, Rom

Francesco Borromini, S. Carlo alle Quatre Fontane, Rom

Nedan: Gian Lorenzo Bernini, Den heliga Teresas extas, S. Maria della Vittoria, Rom

Gian Lorenzo Bernini, Den heliga Teresas extas, S. Maria della Vittoria, Rom


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp