Tidigare seminarier och föreläsningar

Tidigare föreläsningar och seminarier

2017

Torsdag 24 augusti 
Charlotta Krispinsson: Historiska porträtt som kunskapskälla. Läs mer.

Fredag 28 april
Martin Olin, Daniel Prytz, Jørgen Wadum, Anna Vila, Caterina Volpi: Salvator Rosa (1615-1673) Paintings, Drawings, Magic and Science. Läs mer.

Fredag 17 mars
Love Jönsson, Marika Bogren & Markus Dimdal: Konstkeramik i fokus. Läs mer.

2016

Fredag 9 december
Anna-Maria Hällgren: Farliga eller danande syner i 1800-talets nöjeskultur. Läs mer.

Fredag 21 oktober
Ulla-Karin Warberg: Fredrik Robert Martin (1868-1933). Konsthistoriker, samlare, orientalist & diplomat. Läs mer.

Fredag 7 oktober
Karin Glasemann, Antje Schmidt, Karin Nilsson och Merete Sanderhoff: Open Collections. Läs mer.

Fredag 13 maj
Kristoffer Arvidsson och Patrik Steorn: Gränslöst. Landskapsbilder i 1700-talets Sverige. Läs mer.

2013

Onsdag 27 februari 
Börje Magnusson och Jonas Nordin: Suecia antiqua - ett titthål in i 1600-talet. Läs mer.

Onsdag 3 april
Görel Cavalli-Björkman: Eva Bonnier - ett konsnärsliv. Läs mer.

Onsdag 24 april
Carl-Johan Malmberg: William Blake. Läs mer.

Onsdag 22 maj
Torsten Gunnarsson: Barbizon och Grez - konstnärskolonier vid Fontainebleauskogens rand. Läs mer.

Onsdag 12 juni
Kristoffer Arvidsson: Museisamlingar – artefakter och självbilder. Läs mer.

Onsdag 11 september
Föremål och dokument i digitalt format. I samarbete med Kungliga biblioteket.
Mer information om seminariet samt föredragshållarnas presentationer hittar du här.

2012

Fredag 19 oktober
Linda Hinners: Lejon och hästar i vax och gips. Skulpturer i Nationalmuseums samlingar kopplade till Nicodemus Tessin d.y.:s slottsbygge. Läs mer.

Fredag 14 september 
Wolfgang Nittnaus: Om den så kallade Tessin-Hårlemansamlingen. Läs mer.

Fredag 1 juni 
CIlla Robach: SlowArt. Läs mer.

Torsdag 24 maj
Mary Sheriff: The Significant Portrait: Painting Women into the History of French Art. Läs mer.

Fredag 11 maj
Richard Bösel: Intuition vs Analysis. Bernini and Borromini: the two faces of Roman Baroque. Läs mer.

Fredag 13 april
Thomas Björk: Orienten". Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur. Läs mer.

Fredag 2 mars
Föreläsning med Duncan Bull: Architect and Musician: Piero di Cosimo’s portraits of Francesco and Giuliano Giamberti da Sangallo and the beginnings of the "artist’s portrait" in Renaissance Florence. Läs mer.

Fredag 10 februari
Börje Magnusson: Gravyrsalen: Forskningsavdelning och plantskola. När Nationalmuseum skapades fick man hand om en samling av teckning och grafik som hörde till de främsta i Europa, en verklig guldgruva. Det gällde att snabbt kartlägga den och göra den tillgänglig, och ett stort forskningsprogram drogs igång. I denna ”verkstad” arbetade experter och amatörer, och där skolades blivande museimän.

2011

Fredagsseminarium med Vibeke Röstorp  
Myten om hemvändandet.Svenska och norska konstnärer i Frankrike. Fredag 16 december kl 14. Läs mer.

Fredag 25 november kl 14
Intendent Mikael Ahlund presenterar nya tankar kring Elias Martins konstnärskap.

Utifrån sin avhandling diskuterar han landskapsmåleriets nya förutsättningar under slutet av 1700-talet. Intresset riktas här mot den expanderande konstmarknadens betydelse, liksom mot de förändringar synen på naturen genomgick under perioden.

Fredag 14 oktober  kl 14
Bernard Porter, professor emeritus i historia vid universitetet i Newcastle Program.
The Battle of the Styles: The case of the British Foreign Office, 1855-61. Läs mer

Fredagsseminarium med Bernard Porter
The Battle of the Styles: The case of the British Foreign Office, 1855-61. Fredag 14 oktober kl 14. Läs mer.

Fredagsseminarium med Elizabeth Prettejohn
Artist and Mirror. Pre-Raphaelites and others. On the influence of the Arnolfini Wedding. Fredag 30 september. Läs mer.

Temadag: Parthenon. Spår och mysterier
I samarbete med Svenska Parthenonkommittén. Lördag 24 september. Läs mer.

Föreläsning med Horst Bredekamp
Galileo, the artist, and the search for precision. Tisdag 6 september. Ingår i serien Tessinföreläsningarna. Läs mer.

Föreläsning med Cathrin Melander
Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap. Fredag 29 april. Läs mer.

Föreläsning med Andrew Hopkins
Santa Maria della Salute and the Venetian Baroque. Tisdag 15 mars. Läs mer. 

2010 

Föreläsning med John Harris
Moving Rooms. The Trade in Architectural Salvages. Fredag 19 november. Läs mer

Föreläsning med David Freedberg

Painting after Iconoclasm: What happened to painting in Antwerp after 1566? Tisdag 7 september. Ingår i serien TessinföreläsningarnaLäs mer.

Föreläsning med Marcia Pointon
The Skull in the Studio: Self-portraiture and Mortality. Fredag 21 maj. Läs mer.

Föreläsning med Klas Nyberg
Ekonomisk konsthistoria. Byggandets och utsmyckningens finansiering samt kulturutövares försörjning i 1700-talets Stockholm. Fredag 7 maj.

2009

Föreläsning med Mark Ian Jones
On the Periphery. Vicke Lindstrand, artist, entrepreneur and innovator. Fredag 27 november. Läs mer.

Tidigare konferenser och symposier

2012

Konferens: Passioner
Onsdag 9 maj. Läs mer.

2011

Carl Fredrik Hill–målaren och författaren
Tisdag 8 november. Läs mer.

Forskningssymposium: Louis Masreliez
22 februari – onsdag 23 februari. Läs mer.

2010

Seminarium: Härskarkonst
Torsdag 21 oktober. Läs mer.

Seminarium: Rubens & van Dyck
Föreläsningar av Görel Cavalli-Björkman, Karin Sidén, Carina Fryklund, Lena Dahlén och Björn Fredlund i samband med utställningen Rubens & van Dyck och utgivningen av boken ”Dutch and Flemish Paintings III”. Torsdag 6 maj. Läs mer.

European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen
Öppning av forskningsprojektet samt föreläsningar. Onsdag 28 april. Läs mer. 

Symposium: Caravaggio
Onsdag 27 januari. Läs mer. 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp