Ängsälvor

av Nils Johan Olsson Blommér


Blommér var en av de konstnärer som vid mitten av 1800-talet ville skapa en nationell svensk konst genom att hämta motiv ur nordisk mytologi och folktro. År 1847 reste han till Paris via Tyskland. I Tyskland inspirerades han av den tyske målaren Moritz von Schwind, vars bilder ofta föreställde älvor och andra naturväsen. Här har Blommér skildrat älvornas dans på en äng i skymningsljus. I bakgrunden av det romantiska landskapet skymtar Gripsholms slott.

Målningen, som tillkom i Paris 1850, var tänkt att ingå i en serie om fyra målningar där varje målning skulle symbolisera en årstid. Ängsälvor representerade våren. Efter att ha tillbringat några år i Paris reste Blommér vidare till Italien där han avled i lunginflammation 1853, knappt 37 år gammal.

Inventarienummer: NM 2162

Bild: Ängsälvor, Nils Johan Olsson Blommér

Ängsälvor, Nils Johan Olsson Blommér