Batavernas trohetsed till Claudius Civilis

av Rembrandt Harmensz van Rijns

Målningen var ursprungligen tänkt för det nya Rådhuset i Amsterdam, visserligen invigt redan 1655 men då inte färdigutsmyckat. Uppdraget gick till honom sedan den ursprungligen tilltänkte konstnären Govært Flinck, en av Rembrandts elever, avlidit. Rembrandt och flera andra konstnärer fick uppdraget att fullborda utsmyckningen av lunetterna i det stora galleriet Rådhusets centralhall. Rembrandts målning är daterad 1661-62. Målningen togs ned från sin plats i Rådhuset och ersattes 1663 med ett verk av Rembrandts elev Juriaen Ovens, varför är ännu oklart, olika förklaringar har framförts.

Målningen ägs av Konstakademien. Den är deponerad på Nationalmuseum sedan 1866.
 

Bild: Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, Rembrandt. Deposition från Konstakademien.

Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, Rembrandt. Deposition från Konstakademien.