Den inte av människohand målade Kristusbilden

Östkyrkans motsvarighet till Veronikas svetteduk är den bild som går under benämningen Den inte av människohand målade Kristusbilden.

Legenden kan spåras tillbaka till 400-talet och berättar om kung Abgar i staden Edessa, Mesopotamien. Han levde samtidigt som Jesus och fick en duk med ett avtryck av Jesus ansikte, gjort av Jesus själv. Kung Agbar hade nämligen bett Jesus att komma till Edessa och bota honom från en sjukdom. Jesus kom inte, men däremot fick kungen duken med Jesus avtryck på. Den här bilden ska sedan ha förstörts i samband med korsfararens plundringar, men minnet av duken lever kvar inom ikonmåleriets tradition.

Precis som med Veronikas svetteduk anses dukens bild av Jesus vara den enda sanna, eftersom den inte målats av en människohand. Motivet lämpade sig särskilt väl i den ortodoxa kyrkan, där det var viktigt att ikonerna inte upplevdes som jordsliga, utan som en glimt av himlen. Ända sedan 500-talet har motivet förekommit inom den ortodoxa kyrkan, i olika varianter. Till skillnad från den västerländska kyrkans motsvarighet bär Jesus inte törnekröna i den österländska varianten.

Inventarienummer: NMI 249

Den inte av människohand målade Kristusbilden
 Den inte av människohand målade Kristusbilden