Erik XIV

av Steven van der Meulen

Målningen av Erik XIV är utförd av den holländske konstnären Steven van der Meulen. Han benämns som Mäster Staffan i samtida anteckningar och skickades efter för att måla detta fursteporträtt. För det är kungen som modemedveten furste vi får se, en viril man i tidens ideal iklädd hovdräkt inspirerad av det spanska hovet. Porträttet visar tydligt hur uppfattningar om manligt och kvinnligt har varierat och hur modet förändrats.

Erik XIV skickade förmodligen porträttet med en friardelegation till drottning Elizabeth I av England. Hon var protestant, liksom Erik XIV och hans far Gustav Vasa. Drottningen var en mäktig kvinna och ett äktenskap med henne skulle innebära politiska och ekonomiska fördelar för kungen. Nu vet vi att drottningen var föga intresserad av det erbjudandet, men porträttet stannade länge i engelsk ägo. Först på 1900-talet kom det tillbaka till Sverige och hänger nu på Gripsholms slott i Statens porträttsamling.

Det finns en kopia av porträttet, i mycket mindre format, på Nationalmuseum. Ofta om man var nöjd med sina porträtt lät man kopiera dem, för att kunna skicka till släktingar, allierade och potentiella makar/makor. Det är ungefär på samma vis som vi idag har skolfotografering! Vår syn på fotografiet kanske inte kan jämställas med en kunglig eller adlig persons syn på porträttmåleri, men nära intill. För en person som hade råd att låta måla sitt porträtt och dessutom i flera upplagor så var framställningen av den egna personen det främsta syftet. Något som konstnärlig originalitet och frihet diskuterades inte på samma vis som idag. Porträtt som van der Meulens Erik XIV blir därför intressanta i diskussioner kring original och kopia. För samtiden på 1500-talet var original eller kopia inte lika viktigt som idag – det viktigaste var att personen var representerad på ett anslående sätt.

Inventarienummer: NM Grh2039 respektive NM 909

Bild: Erik XIV, porträtt som finns i Statens porträttsamling på Gripsholm till vänster, samtida kopia som hänger på Nationalmuseum till höger.

Erik XIV, porträtt som finns i Statens porträttsamling på Gripsholm till vänster, samtida kopia som hänger på Nationalmuseum till höger.