I Boulognerskogen

av Berthe Morisot

Berthe Morisot hade sedan impressionisternas första utställning 1874 tillhört gruppens kärna. Hon deltog vid flera tillfällen aktivt i arrangerandet av utställningarna, och hennes måleri uppfattades av flera kritiker som själva essensen av impressionismen.

På impressionisternas utställning 1880 ställde hon ut tolv verk. En av de utställda målningarna var Nationalmuseums I Boulognerskogen. Utställningen fick som helhet ganska negativ kritik. Morisot var emellertid en de konstnärer som bemöttes positivt. Kritikerna lyfte fram hennes djärva och skissartade målningssätt. Några av dem jämförde också hennes måleri med den franske 1700-talsmålaren Honoré Fragonards skissartade och flödiga teknik. Flera av kritikerna uppfattade Morisot som den enda egentliga impressionisten på utställningen. En orsak till detta var att några av de ledande namnen inom gruppen – Monet, Renoir och Sisley – avstått från att delta i utställningen.

Morisots konst betraktades ofta som utpräglat feminin. Som konsthistorikern Tamar Garb har visat kom även impressionismen som stil med tiden att betraktas som feminin. Det impressionistiska målningssättet – det skissartade, betoningen av färg snarare än form, betoningen av det flyktiga och tillfälliga – uppfattades som kvinnligt. Att Morisot målade så utpräglat impressionistiskt ansågs därför ofta som passande. Hennes teknik var helt enkelt lämplig för en kvinna. Kvinnor vars målningar uppvisade andra egenskaper – egenskaper som kunde kallas manliga – fick inte sällan kritik för att de arbetade på ett sätt som stred mot deras kvinnliga natur. De kunde också beskyllas för att endast försöka efterlikna sina manliga förebilder och lärare.

Inventarienummer: NM 5525

 

Bild: I Boulognerskogen, Berthe Morisot

I Boulognerskogen, Berthe Morisot