La Grenouillère

av Auguste Renoir

Impressionisterna är konstnärerna från 1870-talets Frankrike. Upptakten var egentligen radikala strävanden bland målarna där de drev en öppen oppositionsrörelse mot den akademiska konventionella konstuppfattningen. De ville frigöra sig från det klassiska kravet av en sluten bildform, av en fernissad yta. De ville få vara oavslutade i sin måleriska teknik och de hade en ovilja att avgränsa motivet på vedertagna sätt. Det här spred sig så småningom i hela den västerländska konsten och har satt sin prägel på måleriet under 1870- och 1880-talen.

I Auguste Renoirs La Grenouillère, groddammen, finns alla dessa ingredienser - en skissartad målning, som för samtiden såg oavslutad ut, inga utmejslade detaljer, ett solglitter som återspeglar vattnets rörelser, båtarna som är delvis avskurna för att skapa stämning av tillfällighet och de enskilda detaljerna är avtonade till förmån för helheten, men, verklighetsskildringen finns kvar.

Renoir har avbildat ett aktuellt ögonblick och det spelande livet, ett fragment utan något större tolkat djup. Motivet är nytt, det är inte heroiserande utan ett tillfälligt, trivialt utsnitt av verkligheten med ljuset som en sammanbindande del.

Inventarienummer: NM 2425


 
 

Bild: La Grenouillère, Auguste Renoir.

La Grenouillère, Auguste Renoir.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp