Motiv från Timmermansgatan

av Eugène Jansson

Trappan leder upp på Mariabergets höjd på Södermalm i Stockholm, förbi husen som klättrar på branten. Det råder skymning och inga människor syns till. På husfasaderna sitter två lyktor som inte ger mer än ett svagt ljus. Den som hänger närmast betraktaren skyms av en skylt. Den oroliga himlen återspeglar solnedgångens sista ljus.

Under 1800-talet riktade konstnärer och författare sina blickar mot delar av staden och det offentliga rummet som tidigare sällan förekommit inom bildkonsten eller litteraturen. I Frankrike såg Baudelaire i samhällets lägre skikt lika koncentrerade scener utspela sig som någonsin i de övre skiktens salonger, och Émile Zola förlade sina romaner till platser som legat i skuggan av stadens elegantare delar, till Paris krogar och till stadens så kallade passager, som hyste butiker, kaféer och hotell. I Sverige rörde sig till exempel Strindberg i staden på ett likartat sätt.

Staden rymde snart sin egen mytologi som tillsammans med att läsarens respektive betraktarens fantasi bereddes större inflytande gjorde bilder som Motiv från Timmermansgatan till starka och närmast dramatiska upplevelser trots att ingenting utspelar sig i dem – ett folktomt stadsrum som bildar scen för betraktarens fantasi. Målningen är dessutom komponerad så att betraktaren gärna ”ger sig in” i dess rum – trappan som är fritt tillgänglig i bildens förgrund går upp till en punkt som lockar med storslagen utsikt. Dessutom bildar penseldragen strömmar som ger riktningar och rörelse i bilden och får den att framstå som närmast bokstavligt suggestiv.

Motiv från Timmermansgatan kom till under vad som kallas Eugène Janssons blå period. Efter en mindre framgångsrik inledning på sitt konstnärskap flyttade han år 1891 till just Timmermansgatan. Från sin lägenhet med vidsträckt utsikt över Riddarfjärden inledde han så småningom arbetet med att måla nattliga vyer över staden.

Inventarienummer: NM 1701 


 

Bild: Motiv från Timmermansgatan, Eugène Jansson.

Motiv från Timmermansgatan, Eugène Jansson.

Mer om Eugène Jansson

Eugène Jansson föddes i Stockholm år 1862. Som trettonåring drabbades han svårt av scharlakansfeber vilket fick läkare att beräkna hans livslängd till kortare än 20 år. Genom en sund livsstil trotsar han denna dom men går en kämpig ungdom till mötes, präglad av fattigdom och plikter som familjeförsörjare efter faderns död. Han studerade vid Konstakademien från 19 års ålder och anslöt sig 1886 till Konstnärsförbundet. Från 1894 uppskattas Eugène Jansson för sina stora stockholmsvyer i en blå färgskala. Så småningom övergav han det blå måleriet för att ägna sig åt studier av i första hand den manliga kroppen. Hans bildvärld befolkades till stor del av gymnaster och matroser.