Trädgårdsinteriör från Linköping

av Johan Krouthén

Johan Krouthén (1858-1932) hörde till den konstnärsgeneration som fick sitt genombrott under 1880-talet, då en franskorienterad realism dominerade det svenska måleriet. Till skillnad från många generationskamrater bodde emellertid Krouthén aldrig någon längre tid i Frankrike i sin ungdom. Sommaren 1883 följde han med målarkollegan Oscar Björck till Skagen och anslöt till den konstnärkoloni som arbetade där. Han deltog under 1880-talet i oppositionsrörelsen mot Konstakademien och blev medlem av det nybildade Konstnärsförbundet.

Johan Krouthén växte upp i en borgerlig familj i Linköping och målningen som Nationalmuseum nu förvärvat, daterad 1887-88, skildrar en miljö som konstnären var väl förtrogen med. I trädgården sitter fältläkaren Ernst Boman med hustrun Mechtild och dottern Gudrun. Mannen och kvinnan är elegant klädda, men figurernas poser och de tillsynes tillfälligt utplacerade trädgårdsmöblerna ger ändå bilden en avspänt informell karaktär. Tekniken är mycket exakt och Krouthén har lagt ned stort arbete på att med precision återge motivets detaljer. Under 1880-talet utförde Krouthén flera målningar med liknande motiv från Linköpingstrakten. Konstnären kom senare att framför allt bli känd för sin stora produktion av idylliska vårlandskap med röda stugor och blommande fruktträd.

Nationalmuseum äger sedan tidigare endast en målning av Krouthén, och det är därför glädjande att museet nu lyckats förvärva ett representativt verk från konstnärens bästa period. Målningen förvärvades med medel ur Hedda och N.D. Qvists Minnesfond.

Inventarienummer: NM 7080

Bild: Johan Krouthén, Trädgårdsinteriör från Linköping

Johan Krouthén, Trädgårdsinteriör från Linköping