Rivningen av gamla Barnhuset

av Anshelm Schultzberg

1880-talet brukar beskrivas som realismens decennium i svensk konst. Många konstnärer arbetade nu med vardagliga motiv som de framställde utan idealisering. Det blev populärt att skildra kroppsarbetande människors tillvaro. Bilder av jordbruksarbetare och fiskare blev vanliga, men också bilder av människor som tillhörde den nya arbetarklassen i städerna. Schultzbergs bild av rivningsarbete i Stockholm är typisk för 1880-talsrealismen. Konstnären har valt ett motiv som knappast kan uppfattas som vackert i traditionell mening. Schultzberg har lagt ned stor möda på att skildra den tidiga vårens skarpa dagsljus, och de fint nyanserade valörerna i grus och stenar och dammet som yr.

De svenska konstnärerna mötte den konstnärliga realismen i Paris, dit många unga nordiska konstnärer reste för att studera och arbeta under 1870- och 1880-talen. Schultzberg hade emellertid ännu inte varit i Frankrike då han målade Rivningen av gamla Barnhuset. Han utförde målningen under sitt sista år vid Konstakademien i Stockholm och ställde ut den på akademiens elevutställning 1886. Den franska realismen hade dock redan introducerats i Stockholm, och Schultzberg hade säkert tagit intryck av de svenska realister som visade målningar de utfört i Frankrike på utställningar i Stockholm i mitten av 1880-talet.

Inventarienummer: NM 3285

Bild: Rivningen av gamla Barnhuset, Anshelm Schultzberg.

Rivningen av gamla Barnhuset, Anshelm Schultzberg.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp