Självporträtt

av av Rembrandt Harmensz van Rijns

Rembrandts självporträtt är en till formatet litet målning – den mäter endast 12,2x15,5 cm. Underlaget är kopparplåt täckt av ett lager blyvitt och därefter överdraget med heltäckande bladguld. Porträttet inköptes till Nationalmuseum i samband med Rembrandtutställningen år 1956 och framställer konstnären som en allvarlig, ganska dyster ung man. Ansiktet är modellerat med fina försiktiga penseldrag. Den unge mannens blick är forskande och koncentrerad. Porträttet är daterat till 1630 och Rembrandt var då 24 år.

Målningar på koppar

Fem målningar på koppar av Rembrandt är kända och tre av dem har bladguld som grund. Förutom Nationalmuseums självporträtt är det An Old Woman at Prayer i Salzburg samt The laughing soldier i Haag. Målningarna har ungefär samma format och är daterade till samma period.

En annan teknik

Det finns stora överensstämmelser i fråga om ljusföring, uttryck och karaktär mellan Nationalmuseums självporträtt och andra tidiga självporträtt. Med sitt lilla format och sin speciella grund krävde det lilla självporträttet dock en mer detaljerad penselföring än de större porträtten på pannå och duk.

 

Bild: Självporträtt, Rembrandt.

Självporträtt, Rembrandt.