St Sebastian

av Pietro Perugino

Enligt legenden var Sebastian en kristen romersk officer, som straffades för sin tro genom att bindas vid ett träd och beskjutas av sina egna bågskyttar. De tusen pilar som ska ha genomborrat hans kropp träffade mirakulöst nog inga vitala organ. Sebastian överlevde och togs om hand av en kristen kvinna. Strax efter att han tillfrisknat togs han återigen till fånga och klubbades då brutalt ihjäl. Så småningom helgonförklarades han och tillbads för att nå tillfriskande. Under medeltiden dyrkades Sebastian som beskyddare mot pesten.
 
Pietro Peruginos målning av Sankt Sebastians martyrskap tillkom under sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal. Andaktsbilder som denna skulle uppmuntra till bön och målningen gestaltar den bedjandes innerliga önskan om en hel och frisk kropp. Att denna önskan kunde överföras till erotiska begär är inte otänkbart. Tygstycket över Sebastians höfter framhäver den unge mannens kön mer än det döljer det, och posen exponerar hans nakna kropp. Sedan pesten försvunnit i Europa under 1700-talet fortsatte bilder av Sankt Sebastian att cirkulera, denna gång främst bland homoerotiskt intresserade män och han blev betraktad som deras skyddshelgon.
 
Under 1980-talet, då HIV-epidemin tog fart kom Sankt Sebastian även att fungera som skyddshelgon för AIDS-sjuka homosexuella. Det franska konstnärsparet Pierre et Gilles gjorde en bild av Sebastian och har tagit fasta på det teatraliska, sentimentala och naivt hängivna. Motivet är ett exempel på en aktiv bildkultur, där bilder erövrats och gjorts om till något annat än de ursprungligen var avsedda för.

Inventarienummer: NM 2703
 

Bild: St Sebastian, Pietro Perugino.

St Sebastian, Pietro Perugino.