Till en liten vira

av Carl Larsson

Det är så förskräckligt utomhus. Det visslar i knutarna, och snön är inte snö, utan sylar, som alla leta sig in i ögonvrårna… Då, att få sig en lite vira! Här ser ni groggbrickan och teattrialjen, och Karin är ännu inte riktigt färdig med den allrasista avrundningen av det rent dekorativa, ty dit räknar sig munklikören, som hon tar ned från byffethyllan. I bakgrunden befinner sig själva sanktuarium, virabordet, ordnat av mig själv.”

Så beskriver Carl Larsson bilden Till en liten vira i boken Larssons som publicerades på Bonniers förlag 1902. Viran som omnämns var ett mycket populärt kortspel som uppfanns i Sverige på 1800-talet.

Familjen Larsson hade när bilden målas bosatt sig permanent i sommarhuset i Sundborn, Dalarna. Carl Larsson skriver i sin självbiografi att det var Karin som gav honom idén att skildra sitt hem i bilder. Böcker om hemmet i Sundborn kom ut i mycket stora upplagor och bilderna spreds genom otaligt reproduktioner. Få hem i världen har fått sådan publicitet. För många är detta hem det svenskaste av det svenska, men makarna Larssons heminredningsideal var faktiskt mycket internationellt.

De första Sundborn-akvarellerna visades på Stockholmsutställningen 1897. Författaren och ideologen Ellen Key såg dem på utställningen och skrev artikeln Skönhet i hemmen som publicerades i tidskriften Idun. Key angrep det rådande inredningsmodet, ”tyskeriet” som hon kallade det, med mörka tapeter, tunga dörrdraperier och gardiner, plyschklädda möbler och torkade blommor. I Carl Larssons akvareller fann hon det som skulle ersätta det gamla.

Ellen Key och makarna Larsson hade tagit intryck av författaren John Ruskins tankar om en skönare värld bortom industrialismens massproducerade varor. Skönhet och funktion måste enligt Ruskin samspela och konsten och arkitekturen hade en moralisk uppgift genom att skapa förutsättningar för andlig hälsa, kraft och glädje.

Bild: Till en liten vira, Carl Larsson.

Till en liten vira, Carl Larsson.

Ruskins lära om skönhetens betydelse i vardagslivet togs inom konsthantverket upp av William Morris. Morris grundande rörelsen Art and Crafts movement som ville gjuta nytt liv i hantverkstraditionen som alternativ till industrivaran. Rörelsens tankar och idéer spreds bland annat genom tidskriften The Studio, som makarna Larsson prenumererade på. 

Hemmet i Sundborn skapades av Karin och Carl tillsammans. Carl deltog aktivt i tidens konstliv. Men Karins insats förblev anonym ända fram till 1980-talet. Karin Larsson hade en gedigen konstnärlig utbildning från Tekniska skolan, nuvarande Konstfack, och Konstakademin. Hon träffade Carl i Paris när hon studerade där. Efter giftermålet fick paret i rask takt sju barn. Familjeliv och hushållsbestyr kom därmed att uppta hennes tid och hennes yrkesroll fick träda tillbaka.

Men Karin slutade aldrig att skapa. Hon fick utlopp för sin kreativitet i skapande av Sundborn. Det blev hennes livsverk. Ett allkonstverk som oupphörligt skiftade karaktär och förändrades i takt med att familjens behov ändrades. 

Inventarienummer: 1961 

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp