Konservering – vård och bevarande

Ett museiföremål ska i första hand representera en tid, ett material eller en särskild konstnär, och bör därför finnas tillgängligt i oförändrat skick för dokumentation och forskning både nu och i framtiden.

Att upprätthålla autenticitet och god etik är grundläggande vid all form av hantering av museiföremål.

På avdelningen för konservering arbetar man med vård och bevarande, vilket innebär förebyggande arbete, preventiv- och aktiv konservering av museets samlingar. Dessutom arbetar konservatorerna med klimat- och ljuskontroll i museets lokaler för utställning så att föremålen inte skadas.

Fördröja nedbrytning

Konservering innebär i första hand att fördröja kemiska nedbrytningsprocesser i olika material för att bevara dess originaltillstånd och autenticitet så långt det är möjligt. I andra hand utförs också restaurering vilket innebär att komplettera saknade delar eller retuschera bortfallen färg för att göra ett föremål och dess budskap lättare att tyda. Vid sådana tillfällen används alltid material som skiljer sig från originaltekniken och som är reversibla, återigen för att så långt möjligt bevara föremålets autenticitet och förhindra tolkningsproblematik.

Dokumentation

Dokumentation före och efter eventuella åtgärder är grundläggande. Konservatorerna undersöker och dokumenterar föremålens teknik och material, analyserar nedbrytningsmekanismer, förebereder dem för utställningar och utlån samt tar emot inlån.

Klimatkontroll

Stor vikt läggs vid att anpassa och kontrollera klimatet i byggnaden så att det ska passa de olika materialgrupperna. Till exempel är organiska material mycket känsliga för ändringar i temperatur och fuktighet, vilket snabbt kan leda till irreversibla skador.

.

 

Bild: Konserveringsarbete pågår.

I konservatorernas arbete ingår att undersöka föremålen och resonera kring eventuella åtgärder.

På Nationalmuseum arbetar ett 15-tal personer med konservering inom olika områden:  

  • Konst på papper
  • Fotografi
  • Skulptur
  • Konsthantverk
  • Måleri
  • Ram och förgyllning
  • Porträttminiatyrer

Nationalmuseum är medlem i ICOM (International Council of Museums), vars undergrupp ICOM-Conservation Council (ICOM-CC) handlar om etik kring konservering av museiföremål.
Läs mer om ICOM-CC

På grund av tidsbrist kan konservatorerna inte ge svar på frågor eller rekommendationer kring privata föremål. Läs gärna ett par vanliga frågor och svar under Konservatorerna svarar.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp