Alhambravasen

Alhambravasen i Nationalmuseums samling ingick i det s k Pragrovet 1648 då svenskarna intog Prag i slutet av trettioåriga kriget.

Vattenkärl med smäcker hals och vingar

En alhambravas är en drygt en till en och en halv meter hög äggformad stor vas med spetsig, räfflad botten, som man hade tänkt sig att skruva fast vid en fot. Den användes som vattenkärl. Halsen är smäcker, ribbad och vidgar sig mot mynningen. På skuldran av den äggformiga volymen skall finnas två vingar. Dessa uppåtstående handtag har faktiskt bara en ren dekorativ uppgift.

En tappad vinge och en bronsdrake...

Nationalmuseums vas har ena vingen avslagen och i stället har man monterat en bronsdrake och runt vashalsen lagt en bladslinga i förgylld brons, ungefär som ett halsband. Denna utsmyckning som till sin karaktär är en reparation med förskönande inslag är utförd i Sverige vid 1700-talets mitt och troligen efter utkast av arkitekten och överintendenten Carl Hårleman. Hela vasen är målad med guldlyster och några koppargröna fläckar. Vasens dekor, helt geometrisk, är uppdelade i partier med bälten av stiliserade arabiska skrivtecken och ett ändlöst rankmönster av virkningsliknande typ som får vasens dekor att påminna om mönster på de moriska sidentygerna. Titta särskilt på halsen, man ser detaljerna där så mycket bättre.
 
 

Bild: Alhambravasen, sent 1300-tal, med tillägg från 1700-talet.

Alhambravasen, sent 1300-tal, med tillägg från 1700-talet.