Decades

av WIS Design / Lisa Widén och Anna Irinarchos

Tack vare en donation från Nationalmusei Vänner, Bengt Julins fond,  har Nationalmuseum kunnat förvärva  byrån Decades.

Decades är en poetisk berättelse om uttjänta och bortglömda möbler från svunna tider, där var och en har haft en egen, numera bortglömd, historia. Genom lådornas funktion i denna möbel har de åter införlivats i nutiden.

Byrån har kopplingar till Teijo Remys byrå You can’t lay down your memory från 1991 för Droog Design (NMK 24/2005), vilken också sammanställts av lådor från äldre, förbrukade möbler. Men där Droogs byrå var ett konceptuellt statement, visar Decades på ett betydligt mer attraktivt förhållningssätt till återbruk, eftersom lådorna har formats till en estetiskt tilltalande möbel med formmässiga referenser till en svensk formtradition, inte minst Josef Frank och Svenskt Tenn.

Byrån passar väl in i den nutida designdiskurs där klimatförändringar och miljöengagemang kräver nya förhållningssätt till produktion och konsumtion.

Fakta

Rektangulär byrå på 4 höga, smala ben med stomme av vitlackerat MDF och med lådor av olika form och material återvunna från äldre möbler. En låda i mittpartiet har ett dekorationsmåleri i allmogestil. Handtag och knoppar är original från tidigare möbler och varierar i form och material.


 

Bild: Byrå Decades, WIS Design// Lisa Widén och Anna Irinarchos