Byrå

av Georg Haupt

Omsvängningen från rokoko till klassicism gick i Sverige varken hastigt eller särskilt likformigt. På några områden gick det dock fortare. När det gäller möbler så har vi en ebenist som vi kan följa, när han introducerar de nya stilidealen, in på scenen. Hans namn är Georg Haupt och han var svensk hantverkare och mästare under 1700-talet.

1769 befann han sig i England när han fick kunglig fullmakt som hovsnickare. Han åkte genast hem till Sverige och fick beställningar. Tidigare hade han studerat i Frankrike och många av hans möbelformer har franskt ursprung. Det gäller inte minst hans byråer och sekretärer. Men från de svängda rokokolinjerna och buktande ytorna återgick han till raka linjer. Det är egentligen bara benen som fortfarande får vara svängda i den gustavianska klassicismstilen.

Byrån är tillverkad 1781 och signerad på undersidan av en mittlåda bakom klaffen och där står det "Förfärd: af G. Haupt. Kongl. hof- Schatullmakare i Stockholm 1781". I Paris på 1760-talet, när Haupt var där, var denna typ ny. Det flammiga ljusa träslaget är färgad björk. Haupt är den förste efter rokokon som använder björken som fanerträ. Bronserna spelar en underordnad roll och det är i stället inläggningarna, i amarant och rosenträ, som är det viktiga för snickaren.
 
 

Bild: Byrå av Georg Haupt, 1781, detalj

Byrå av Georg Haupt, 1781, detalj