I hennes ögon bevaras folkets ljus

Vävnad av Maria Adlercreutz

Vävnaden på bilden här intill kallas I hennes ögon bevaras folkets ljus. Genom den av amerikanerna mördade FNL-medlemmen Le Thi Riengs ansikte berättar den om lidandet hos det vietnamesiska folket under Vietnamkriget.

1960-talet var studentrevolutionernas och det sociala engagemangets tid - ledordet framför andra var Solidaritet. Tidningsbilder som under Vietnamkriget visades i världspressen, och särskilt en i Dagens Nyheter, var textilkonstnär Maria Adlercreutz förlaga, när hon 1971 påbörjade sin vävnad.

Men väven är mer än en tidningsbild översatt till textilt material. Adlercreutz kopierar inte, utan tolkar och återger på ett ödmjukt och sublimt sätt det ohyggliga budskapet om övergrepp och lidande och förmedlar kanske mest en stor portion medkänsla. Först när man som betraktare inser vidden av vävens innebörd inser man också anklagelsen invävd i gestaltningen.

I den högra delen av väven skildras övergreppen i Vietnams byar, som den i massakern i Song My. Till skillnad från Le Thi Riengs ansikte, är alla de avbildade människorna här ögonlösa, berövade sina synliga liv. I den vävda bilden finns också smärtan och känslorna hos tidningsläsaren som återspeglas i det gyllenbruna ansiktets trådar och i den outgrundliga blicken.

Man kan se väven som en slags modern madonnabild, men den är också ett starkt uttryck för den samtida opinionen mot USA:s krigföring i Vietnam

 

 

Bild: I hennes ögon bevaras folkets ljus. Vävnad av Maria Adlercreutz.

 I hennes ögon bevaras folkets ljus. Vävnad av Maria Adlercreutz.. © Maria Adlercreutz/BUS 2010.

Under 1970-talet var textilkonsten en av de mest radikala konstformerna. Konstnären Maria Adlercreutz, som gjort så väl förlagan som själva väven, var en av många som laddade sina bildvävar med ett politiskt budskap. Användandet av samtida tidningsbilder som förlagor gjorde den extra slagkraftig.

Inventarienummer: NMK 5/1972

Hitta till väven i museet

Gå eller ta hissen till våning 1. Från trapphallen går du in i utställningen Den moderna formen. Väven sitter i den första salen, längst bort  i monterväggen på vänster sida.

Audioguide

Här nedan kan du ladda ned ljudfilen som handlar om väven till din iPod elelr mp3-spelare.
 I hennes ögon bevaras folkets ljus. Vävnad av Maria Adlercreutz.mp3.