Jugendglas

av Gunnar Wennerberg

Överfångsglas består av två eller flera skikt av olikfärgat glas. 

Det är tunna glasskikt lagda ovanpå varandra, som sedan slipas och på det viset friläggs de underliggande skikten.

Konstnären kan skapa mönsterytor i olika färger. Tekniken, som under antiken behärskades till fulländning av de romerska glasblåsarna, användes också under medeltiden inom glasmåleriet och under jugendtiden omkring sekelskiftet 1900, när man vurmade för äldre tiders konst, hittade man tillbaka till denna gamla teknik.

 
 

Bild: Jugendglas av Gunnar Wennerberg, Kosta glasbruk

Jugendglas av Gunnar Wennerberg, Kosta glasbruk