Parklife, bordsuppsats

av Barnaby Barford

I Nationalmuseums samlingar finns ett stort antal figuriner, de flesta från 1700- och 1800-talen. Vid storslagna middagsbjudningar ingick de i dukningen och inspirerade till samtal. Med modernismen under 1900-talet uppstod en kritik mot prydnadsföremål. Intresset för figuriner avtog och få förvärv gjordes till Nationalmuseum.

Men under åren omkring millennieskiftet har intresset för figurinen återkommit. Såväl svenska som internationella konstnärer och konsthantverkare uttrycker sig genom figurinen. Därför har Nationalmuseum under senare år gjort en rad förvärv av figuriner från vår egen tid. Fokus har främst legat på svenska konstnärer, som Maria Boij, Frida Fjellman, Per B. Sundberg, August Sörensson och Christopher Vicini. Ett fåtal omsorgsfullt valda inter-nationella verk av Louise Hindsgavl, Hella Jungerius och Cindy Sherman har förvärvats i syfte att vidga förståelsen för det nutida intresset och utvecklingen. Det senaste nyförvärvet är bordsuppsatsen ”Parklife” av den engelske konst-nären Barnaby Barford, som uttrycker följande om sitt verk:

”Inspired by Hieronymus Bosch I wanted to create a surreal scene of animal/human hybrids. Purposefully ambiguous, we are not sure how these creatures came about; through science or nature? We do not know either, whether they are friendly or threatening. I really wanted to create a piece that was at the same time both beautiful and absurd.”

I äldre tid var figurinerna ofta både sensuella och dekorativa, men kunde också fungera som en arena för samhällsdebatt. Populära teman var fri kärlek och ett enklare,
lyckligare liv nära naturen. Barn sågs som oförstörda och ärliga. De symboliserade människan så som hon var innan samhällets korrupta
inverkan. 

Bland dagens konstnärer, som rör sig i fältet mellan konst och design, finns ett intresse för porslin som material och för figurinen som uttrycksform. Konstindustriella former används i diskussioner om och kritik av dåtid, nutid och framtid. Det kan handla om relativt introverta formdiskussioner, specialister emellan, som ifrågasätter koncept som god form, god smak,
funktionalitet och ornamentik. Det kan även handla om att diskutera större, mer generella samhälls-
frågor, som könsroller, livsformer och kommersialism.

Inventarienummer: NMK 35/2011

 

Bild: Parklife, Barnaby Barford

Parklife, Barnaby Barford

Parklife (detalj), Barnaby Barford