Silverkanna

av Killian Kelson

Rokokons absolut vanligaste silverföremål var en kaffekanna. Den var även mästarstycke under 1700-talet. Kaffet var ett njutningsmedel för överklassen och serverades i särskilda kaffehus. Vid 1700-talets slut hade kaffet nått till alla samhällsklasser och trots att det periodvis av politiska eller ekonomiska skäl belades med extra skatt eller med förbud så gick det inte att hejda kaffet. Ofta gjordes kaffe-, choklad- och thekanna, gräddsnipa och ett sockerskrin i samma stil.

Thekannan är under rokokon fristående utan värmare och det vanliga är att den har en kompakt bukig form med den största vidden upptill, är helt slät eller dekorerad med S-vridna åsar och en djärvt utsvängd grepe. Formen uppstod i England på 1740-talet och spreds till olika delar av Europa. Ibland har kannorna fötter i form av blad, men det är inte så vanligt i Sverige, utan precis som på Kilian Kelsons kanna har de en hel fotring.

 
 

Bild: Silverkanna av Kilian Kelson, 1756

Silverkanna av Kilian Kelson, 1756