Långtidslån av konst

Nationalmuseum bedriver sedan 1917 en omfattande utlåningsverksamhet. Syftet är att göra fler konstverk tillgängliga än de som kan visas i Nationalmuseums huvudbyggnad.

Företrädesvis lånar Nationalmuseum ut konstföremål till andra museer, kulturinstitutioner och till statliga myndigheter, där konstverken kan ges en offentlig placering i en representativ miljö med god säkerhet.

Vem får låna?

Möjligheten att få låna konstverk beror bl a på placeringens och miljöns kombination av offentlighet, representativitet och säkerhet.

Privata institutioner och företag kan endast komma ifråga då det rör sig om särskilt kulturhistoriskt intresanta miljöer eller där konstverken kan spela en betydelsefull pedagogisk roll, i konst- eller kulturhistoriska sammanhang (vanligen på museer).

Höga krav

De konstföremål som erbjuds för deposition tillhör Nationalmuseums samlingar och är en del av Sveriges nationella konstskatt. Av den anledningen ställs höga krav på placering, tillsyn, vård och säkerhet. Konstverk deponeras vanligtvis inte för placering i entréer, korridorer, trapphus, kafferum eller till enskilda tjänsterum.

Bild: Vårvinter, Björn Ahlgrenson, 1903. Placerad som långtidslån på Regeringskansliet.

Vårvinter, Björn Ahlgrenson, 1903. Placerad som långtidslån på Regeringskansliet.