Ansökan om långtidslån

Hur ansöker man?

Vi behöver en skriftlig begäran via brev eller e-post till Sara Bernesjö. Ansökan bör innehålla uppgifter om önskad placering och beskrivning av utrymmets/rummets användning. Ansökan kan även innehålla önskemål om t.ex föremålstyp, storlek och motivkategori – även om museet inte alltid kan möta dessa önskemål.

Säkerhetsdeklaration

Till ansökan bifogas en ifylld säkerhetsdeklaration (nedladdningsbara pdf-filer enl. nedan), en enkel planskiss och digitala miljöfotografier på aktuellt utrymme.

För låntagare som redan innehar långtidslån från Nationalmuseum

  Säkerhetsdeklaration

För nya låntagare

 Säkerhetsdeklaration, nya låntagare

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

  • När ansökan har kommit in till Nationalmuseum behandlas den och sedan ges besked om lånet.
  • Vid positivt besked får låntagaren preliminärt förslag på föremål via e-post.
  • Överenskommet föremål granskas och åtgärdas eventuellt av museets konservatorer.
  • Ett formellt beslut om lån fattas vid museets ordinarie månadsmöte.
  • Föremålet levereras till mottagaren via museets transporttjänst.

Bild: Fiskeläge i närheten av Fjällbacka av Alfred H. Wahlberg. Placerad i Sveriges ambassad i Washington.

Fiskeläge i närheten av Fjällbacka av Alfred H. Wahlberg. Placerad i Sveriges ambassad i Washington.

Hur lång tid tar det?

Av olika skäl, t ex utställningar i museet, typen av föremål, konservatorsåtgärder och transportplanering, kan det ibland dröja flera månader från det att beslut är taget om lån till dess att leverans av föremålet kan ske. Vi strävar alltid efter en så snabb hantering som möjligt av låneärenden och hoppas att du har överseende med eventuella dröjsmål.