Avgifter, avtal och villkor

Avgifter för långtidslån av konstföremål från Nationalmuseum.

Klass Typ av föremål Avgift kr/år/föremål
1 Originalgrafik m.m. (skulpturer, reproducerade konstverk, konsthantverk) 300
2 Originalkonstverk (t.ex. oljemålningar, akvareller, teckningar o.d.) 780
3 Konstföremål oavsett typ, med försäkringsvärde över 250.000 kr. 1 440


Administrativ uppläggnadskostnad för nya lån (oavsett antal) är 960 kronor per konstföremål. Låntagaren bekostar alla direkta kostnader för hantering, emballering och transport till och från Nationalmuseum, utom då konstföremål återtas på museets begäran, tillfälligt eller definitivt.
 
Avtal och bestämmelser finns tillgängliga pdf.erna som du kan ladda hem här nedan:

 Avtal

 Villkor

Bild: Gustav III, av Gunnar Ekblom efter Alexander Roslin. Placerad i Sveriges ambassad i Madrid.

Gustav III, av Gunnar Ekblom efter Alexander Roslin. Placerad i Sveriges ambassad i Madrid.