Museets historia

När öppnade Nationalmuseum? Vem påbörjade samlandet? Idag finns det hundratusentals föremål i museets samlingar. Här kan du läsa mer om Nationalmuseums och samlingarnas historia.

Samlingarnas historia sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Grunden lades av Gustav Vasa på Gripsholms slott. De kungliga samlingarna växte successivt genom stormaktstidens inköp, gåvor och krigsbyten. När drottning Kristina abdikerade 1654 och for till Rom, tog hon med sig verk av framförallt de italienska renässansmästarna. En brand på det kungliga slottet Tre Kronor 1697 förstörde många av de kvarvarande konstskatterna. 

Carl Gustaf Tessin och Gustav III

Vi har främst två personer att tacka för den betydelse och omfattning samlingarna har idag. Den ene är Carl Gustaf Tessin som under sin tid som ambassadör i Paris på 1740-talet köpte samtida fransk konst av högsta kvalitet. Den andre är Gustav III. Efter Gustaf III:s död år 1792 instiftades Kongl. Museum till kungens minne, varvid hans samlingar överfördes i allmän ägo.

Invigning 1866

Nationalmuseum är inte bara Sveriges största konstmuseum. Byggnaden i sig utgör ett viktigt inslag i stadsbilden. Arkitekturen i florentinsk och venetiansk renässansstil leder tankarna till Italien - de sköna konsternas hemland. Det nya museet blev ett av världens första offentliga konstmuseer. I och med den nya byggnaden som invigdes 1866 fick museet namnet Nationalmuseum.

Litteraturtips

Böcker om museets och samlingarnas historia
Per Bjurström, Nationalmuseum 1792-1992, Nationalmuseum, 1992
Konst kräver rum, Nationalmuseum utställningskatalog, 2002

Böckerna kan beställas via Butiken

 

Bild:

"Öfre vestibulen i Nationalmuseum", ur Ny illustrerad tidning 1866


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp