Daniel ingriper till Susannas försvar

av Maarten van Heemskerck

Augusti 2011

Pennteckning utförd i brunt och svart bläck på papper, 19,3 x 24,8 cm.

Holländaren Maarten van Heemskerck (1498-1574) var en av de mest inflytelserika renässanskonstnärerna norr om Alperna. Hans italienskinspirerade manieristiska bilder spreds över hela Europa genom massproducerade kopparstick och han är idag kanske mest känd för sina tecknade gravyrförlagor. De flesta är utförda efter 1560-talet, då politiska och religiösa oroligheter i Nederländerna och en nedgång i efterfrågan på kyrklig konst fick konstnären att satsa alltmer på gravyrmediet.

Daniel ingriper till Susannas försvar är ett tydligt exempel på Heemskercks noggrant genomarbetade gravyrförlagor tecknade med penna och brunt bläck. Signerad av konstnären och daterad 1562 fungerade den som förlaga till det tredje i en serie om sex kopparstick med motiv ur den gammaltestamentliga historien om Susanna. Ytterligare tre förlagor till serien är kända.

Gravyrerna utfördes av en anonym kopparstickare och gavs ut i Antwerpen år 1563 på Hieronymus Cocks (1518-1570) förlag . Vid denna tid samarbetade Heemskerck ofta med grafikförläggaren och entreprenören Cock, en nyckelfigur i den snabba utvecklingen av förläggarverksamheten där konstnärens roll alltmer kom att begränsas till formgivarens. Den mekaniska överföringen av bilden till ett grafiskt medium utfördes av professionella reproduktionsgrafiker.

Heemskercks gravyrförlagor speglar moraliserande teman populära i samtidens bildade humanistiska kretsar. Historien om Susanna och gubbarna grundar sig på en apokryfisk berättelse ur Daniels bok (Daniel 13). Den utspelar sig i Babylon och återger hur den dygdiga hustrun till en välbärgad man åtrås av två gamla gubbar. De betraktar henne i smyg när hon tar sitt bad och hotar att anklaga henne för äktenskapsbrott om hon inte ger sig till dem. Susanna vägrar och dras då inför rätta, falskt anklagad för äktenskapsbrott. Hon döms till döden.

Nationalmuseums teckning skildrar det dramatiska ögonblicket då Susanna fått sitt straff utmätt och skall föras bort av vakter, när den unge Daniel plötsligt griper in. Genom att korsförhöra gubbarna lyckas han bevisa hennes oskuld och få henne frigiven. Med sina erotiska undertoner fick historien om Susanna och gubbarna stor framgång hos de samtida betraktarna. Historien gav konstnärerna tillfälle att avbilda den kvinnliga kroppen, klädd såväl som naken.

Bild: Daniel ingriper till Susannas försvar, pennteckning av Maarten van Heemskerck

Bild: Detalj från Daniel ingriper till Susannas försvar av Maarten van Heemskerck
Detalj ur teckningen.

Mot bakgrund av det hårdnande religiösa förtrycket i Nederländerna kan Heemskercks skildring av Susannas öde här tolkas som ett löfte om frälsning för den rättfärdige.

Teckningen som tillhört hertigen av Devonshires berömda samling i Chatsworth House, förvärvades av Nationalmuseum i juni 2010 med donationsmedel från Wiros-fonden. 

Inventarienummer: NMH 3/2010

INTRESSANTA LÄNKAR: