Fördjupande text

Förklaringar till bildspelet om Heemskercks teckning.

Bildspelet visar Heemskercks stora skicklighet som formgivare av grafiska blad. Hans gravyrförlagor kännetecknas av en tät väv av linjer, streck och punkter tecknade med penna och brunt bläck, som reproduktionsgrafikern följde i sitt arbete med den hantverksmässiga överföringen av bilden. Hans stil som tecknare uppvisar stor precision i återgivningen av de enskilda figurerna. Vid en jämförelse mellan den tecknade förlagan (t.v.) och kopparsticket (t.h.) framgår att en kalkeringsmetod har använts vid överföringen av bilden till den grunderade kopparplåten. Båda verken har ungefär samma storlek och gravörens utförande överensstämmer i detalj med originalet. Teckningen bär också tydliga spår av kalkering: längs konturerna syns fina, med metallstift ristade linjer i pappret, och delvis förstärkningar med penna och svart bläck.

Att teckningen är så välbevarad och saknar spår av krita eller vax på papprets baksida tyder på användandet av ett infärgat papper som mellanlägg, liknande karbonpapper, vilket gjorde att den tecknade originalförlagan inte förstördes vid överföringen. Efter tryckning blir bilden i kopparsticket spegelvänd i förhållande till originalet. De röda markeringarna i bildspelet visar att några av bakgrundsfigurerna i Heemskercks teckning inte kalkerades, för att på så sätt öppna upp kompositionen, medan andra dekorativa detaljer tillkom, exempelvis golvets rutmönster.

Överföringen av den tecknade bilden till kopparstickets innebar vissa stilistiska förändringar. Influerad av den tecknade förlagans lineära system följde gravören noggrant Heemskercks parallellskraffering med rytmiskt svällande och avtagande linjer för att återge former och modellering. 

Bild: Detalj ur Heemskrecks teckning Daniel ingriper till Susannas försvar.

Daniel ingriper till Susannas försvar (detalj), Maarten van Heemskerck

Figurernas kroppslighet och monumentalitet går tillbaka på förlagan.  De med stickel graverade linjerna hade tillräckligt djup och täthet för att ge riklig svärta i de kraftigast skuggade områdena, men gravörens arbete har en hårdhet i utförandet som inte motsvarar de subtilare ljuseffekterna i Heemskercks teckning. Förlagans känsliga övergångar mellan ljusa och mörka partier gick förlorade i gravyren, liksom även den rika variationen av materialeffekter återgivna med den för Heemskerck typiska kombinationen av streck och punkter.

Se bildspelet

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp