Jugendvas i avancerad glasteknik

av Betzy Ählström för Reijmyre glasbruk

Mars 2016

Nationalmuseum har förvärvat ett unikt glasobjekt formgivet av Betzy Ählström. Vasen Julkaktus är tillverkad 1902 vid Reijmyre glasbruk där hon vistades under en kort men intensiv period. Betzy Ählström är en kvinnlig pionjär i den svenska glashistorien och endast ett fåtal verk är kända av henne.

I Nationalmuseums samling av konstglas blir vasen ett viktigt tillskott till den grupp glasobjekt som tillverkades under jugendperioden i början av 1900-talet. Under lång tid representerades perioden endast av manliga formgivare. Nationalmuseum har därför under de senaste två decennierna gjort flera försök att komplettera glassamlingen med föremål utförda av kvinnliga formgivare. Deras verksamhet var inte särskilt omfattande, men i kvalitativt hänseende minst lika spännande som deras manliga kollegors.

Inför konsthantverksutställningen i Turin 1902 ville Reijmyre glasbruk satsa på avancerat konstglas. De anlitade Betzy Ählström (1857-1934), som då var verksam som teckningslärarinna i Göteborg. Hennes tid vid glasbruket blev kort, endast åren 1901-02, och det rörde sig enbart om formgivning av konstglas. Den internationella pressen lovordade glasen från Reijmyre 1902 och beskrevs som geniala. Idag finns mellan 10-15 kända objekt som är formgivna av Betzy Ählström.

Det var en komplicerad teknik som glasbruket valde, inspirerad av den franska glaskonstens så kallade Marqueterie-de-verre. Den varma glasposten rullas i glaskross och värms sedan åter upp. Ytterligare dekor i form av påklippt glas kan sedan läggas till och förhöja effekten. På Reijmyre fanns en mycket skicklig glasblåsare, Fredric Kessmeier (1859-1946), som kunde förverkliga idéerna. Eftersom de avgörande momenten i arbetet med denna teknik sker när glaset är varmt krävs det ett nära samarbete i hyttan mellan konstnär och glasblåsare. Betzy Ählström var först i Sverige med detta och det skulle senare komma att bli det normala för glasformgivare under 1900-talet.

Efter utställningen 1902 upphörde tillverkningen i denna teknik eftersom den var allt för dyrbar och Betzy Ählström glömdes bort. År 1951 fick Nationalmuseum en liten oansenlig vas (NMK 11/1951) signerad ”Reijmyre No 8”. Vasen hade tillhört drottning Viktoria och var en testamentarisk gåva av Gustav V. Vid denna tid gick det inte att knyta den till någon formgivare. Det var först 1980 i samband med Nationalmuseums utställning Svenskt Jugendglas som den okända formgivaren Betzy Ählström återupptäcktes. 

Nationalmuseums inköp av vasen har möjliggjorts genom medel från Anna och Ferdinand Bobergs stiftelse, som bildades 1946 med testamentariskt givna medel från makarna Boberg. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NMK 230/2015

Betzy Ählström, Vas Julkaktus

Betzy Ählström, Vas Julkaktus, för Reijmyre glasbruk. Större bild.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp