Målning av en kvinnlig violinist

av Anne Vallayer-Coster

Juni 2015

Nationalmuseum har utökat sin samling av franskt 1700-talsmåleri med Anne Vallayer-Costers Porträtt av en violinist. Anne Vallayer (1744-1818) var bara 26 år gammal när hon blev invald i den franska konstakademien. Detta uppfattades av samtiden som en exceptionell händelse på grund av konstnärens ringa ålder, att hon var kvinna i en helt mansdominerad institution och dessutom ogift. Inget pekar på att Anne Vallayer hade kungligt beskydd, men hon saknade inte mentorer bland akademiens ledamöter. Landskapsmålare Claude-Joseph Vernet hade varit hennes lärare. Det var i sin egenskap av stillebenmålare hon blev ledamot av konstakademien. I Nationalmuseums samling finns redan två exempel, Stilleben med brioche, frukt och grönsaker (1775) samt Blomsterstilleben (odaterat) i miniatyrformat. 

Anne Vallayer, som år 1781 gifte sig med en framgångsrik jurist, Jean-Pierre-Silvester Coster, var i första hand specialiserad på blomstermåleri. Hennes effektfulla kolorit och drivna illusionism gjorde hennes stilleben efterfrågade, men de hade en förhållandevis låg status inom tidens ämneshierarki. Därför försökte Anne Vallayer-Coster vidga sin motivkrets genom att medvetet inkorporera föremål som var mer besläktade med historiemåleriet. Anne Vallayer-Coster utförde även porträtt i syfte att locka kungliga beställare. Detta ledde till uppdrag både från kungens fastrar och drottning Marie Antoinette.

Trots sina ambitioner att vidga sin motivkrets utförde Anne Vallayer-Coster ytterst få porträtt och dessa har i många fall en direkt personlig koppling till konstnären. Det är denna omständighet och en viss likhet som gjort att forskningen uppfattat Porträtt av en violinist som en genreartad framställning av en av konstnärens tre systrar, Madeleine, Elisabeth eller Simone. Huruvida någon av dem verkligen trakterade violin är okänt, men klart är att Anne Vallayer-Coster var utomordentligt skicklig i att framställa t.ex. musikinstrument. Den slutna kompositionen präglas av ett stilla lugn och kontemplation. Även de brustna strängarna bidrar i hög grad till målningens stora bildmässiga kvalitéer och väcker samtidigt frågor om innebörden. Porträtt av en violinist kan utan tvekan räknas till ett av konstnärens främsta verk. Förvärvet har möjliggjorts genom medel från Wirosfonden. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NM 7297

Bild: Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773.

Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773. Större bild. 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp