Terrakottaskulptur

av Jean-Baptiste Stouf

April 2013

Nationalmuseums samlingar har utökats med en terrakottaskulptur, kallad Den trofasta vänskapen (La fidèle Amitié), utförd år 1795 av den franske konstnären Jean-Baptiste Stouf (1742-1826) och utställd på Salongen i Paris samma år. Konstnären var nära vän till Johan Tobias Sergel under studieåren i Rom mer än två decennier tidigare. Stoufs verk är ett ypperligt exempel på den franska nyklassicismen där antikiserande formideal blandas med svärmisk vänskapskult.

Skulpturen visar en kvinna, klädd à l’antique, som lutar sig mot vänskapens och kärlekens altare, vaktat av en hund, symbolen för trohet. Sin högra hand har hon fört mot hjärtat samtidigt som en duva, kärlekens symbol, satt sig på axeln och krönt henne med en krans av blommor från ett granatäppelträd. Det sistnämnda får representera äktenskapet.

Även om motivet för skulpturen anpassar sig till den franska klassicismens förtjusning i högstämda ämnen, finns här samtidigt ett berättande, litterärt drag genom de många syftningar på olika antika gudasagor med kärlekspar såsom Herkules och Omfale eller Flora och Sefyr. I Stoufs allegoriska komposition blir den unga kvinnan en sinnebild för vänskapen. Hennes sentimentala och lätt dramatiska pose bidrar samtidigt till verkets genreartade karaktär, som är typisk för konstnärens arbeten under revolutionstiden.

Den fina och mjuka modelleringen av i synnerhet kvinnans hud visar att terrakottaskulpturen Den trofasta vänskapen inte skall betraktas som en skiss utan som ett fullbordat, autonomt verk. Några andra versioner är heller inte kända. Presentationsterrakottan som fenomen sammanhänger med ett nytt mode under 1700-talet då samlare fascinerades av materialets konstnärliga uttryck. Det gav skulptören möjlighet att i mindre format visa prov på sin skaparkraft och tekniska skicklighet. Mest känd blev kanske Clodion för sina terrakottor, representerad i Nationalmuseum med två verk. I museets samling dominerar dock Sergels små skulpturer, som nu fått sällskap av vännen Stoufs Den trofasta vänskapen.    

Inventarienummer: NMSk 2347

Bild: Den trofasta vänskapen av Jean-Baptiste Stouf

Den trofasta vänskapen av Jean-Baptiste Stouf, 1795.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp