Fransk gobeläng

med svensk proveniens

Oktober 2014

Nationalmuseums samling av vävda tapeter har utökats med en gobeläng med en allegori över månaden oktober. Tapeten, som ursprungligen ingick i en svit om tolv med årets månader som motiv, Les Mois de Lucas, beställdes av Ludvig XIV år 1712 från de kungliga verkstäderna Les Gobelins i Paris. Tapetsviten skänktes av hans sonsonson, Ludvig XV, till den svenske diplomaten och fältmarskalken greve Eric Sparre (1665-1726) i samband med att denne lämnade sitt uppdrag som ambassadör 1717.

Idag är sju av de ursprungligen tolv tapeterna kända. Innan Nationalmuseum gjorde sitt förvärv fanns endast en kvar i Sverige. Den nyligen inköpta tapeten lämnade Sverige i samband med att delar av Carl Robert Lamms samlingar såldes i New York 1923. Lamm hade i sin tur förvärvat tapeten omkring år 1900 från en svensk privatperson, som hävdade att den hade ingått i de svenska kungliga samlingarna, vilket inte kan styrkas.

Tapetens motiv går tillbaka på en svit vävda i Bryssel omkring 1535, vars förlagor felaktigt tillskrivits konstnären Lucas van Leyden, därav namnat Les Mois de Lucas. Trots dess ålderdomliga karaktär kopierades den ett flertal gånger under perioden 1680 – 1770. I mittpartiet visas ett sällskap som bjuds på vin och höstens frukter. I bakgrunden finns ett landskap med en skördescen. Bården är dekorerad med kraftfulla blomster- och fruktfestonger samt medaljonger med profilporträtt.

Den välbevarade gobelängen, vars färger fortfarande har kvar mycket av sin ursprungliga lyster, inköptes med hjälp av Axel och Nora Lundgrens fond. Den utgör ett viktigt tillskott till Nationalmuseums samling av äldre vävda tapeter. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NMK 54/2014

Bild: Gobeläng med en allegori över månaden oktober, 1717.

Gobeläng med en allegori över månaden oktober, 1712.

INTRESSANTA LÄNKAR:

BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp