Engelskt kabinettskåp i lackimitation

December 2014

Nationalmuseums samling av äldre möbler har utökats med en spektakulär engelsk möbel med lång svensk proveniens. Skåpet har ingått i Biby fideikommiss och familjen von Celsings samlingar sedan 1788, men enligt familjetradition skall skåpet ha tillhört brukspatronen Johan Lohe (1643-1704). Via Lohes dotter och dotterson kom skåpet 1781 i Gustaf Celsings ägo genom köp. Den långa svenska proveniensen visar att redan vid 1600-talets slut förekom import av högklassiga engelska möbler till Sverige.

Japanska och kinesiska lackarbeten var under 1600-talets andra hälft högsta mode och mycket eftertraktade på den europiska marknaden. Här började hantverkare mycket snabbt att imitera den orientaliska lacken, men hade inte tillgång till samma tekniska kunskap och råvaror. Den orientaliska lacken som består av sav från Urushi-trädet (Rhus vernicifera) blir otroligt hård och motståndskraftig mot vatten. De europeiska hantverkarna var hänvisade till olika fernissor baserade på shellack. I England fick den teknik som där blev dominerande namnet ”Japanning” syftande på förlagornas geografiska ursprung.

Det nu förvärvade skåpet är troligen tillverkat i London omkring 1680. Skåpets överdel följer helt de japanska förlagornas form och dekor, medan underredet följer den europeiska barockens formspråk med rikt skuren och förgylld dekor. Ursprungligen var de kvadratiska japanska skåpen tänkta att stå direkt på golvet, men i Europa kom de att monteras på ställ för att passa möbleringarna här.

Nationalmuseums inköp av det engelska kabinettskåpet har möjliggjorts genom Axel och Nora Lundgrens donationsmedel. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NMK 53/2014

Bild: Engelskt kabinettskåp i lackimitation, cirka 1680.

Engelskt kabinettskåp i lackimitation, cirka 1680. 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp