Kritteckning

av Georges Seurat

Maj 2014

Vid sidan av Louvren äger Nationalmuseum en av de mest betydande samlingarna av äldre fransk teckningskonst. Till stor del är det konstsamlaren Carl Gustaf Tessins förtjänst. Under sina resor och sin tid som svensk ambassadör i Paris strax före mitten av 1700-talet förvärvade denne vad han kunde av samtida och äldre franska mästares alster på papper. När Tessin slutligen sålde sin samling till den dåvarande kronprinsen Adolf Fredrik år 1750 var den i det närmaste komplett.

Efter att samlingen hamnat i kunglig och senare i statlig ägo saknades under lång tid tillräckligt med kunskap, medel och intresse för att göra kontinuerliga nyförvärv och kompletteringar. Vid mitten av föregående sekel började man emellertid försöka täppa till luckorna med en mer riktad och aktiv inköpspolitik. Detta gällde främst verk från sent 1700- och tidigt 1800-tal.

Sedan länge har en riktigt svart och representativ teckning av den franske neoimpressionistiske mästaren Georges Seurat (1859-1891) stått högt på museets önskelista. Det är därför en dröm som nu gått i uppfyllelse genom en storslagen testamentarisk gåva av fru Elisabeth ”Peggy” Bonnier (1922-2013). Seurats teckning förvärvades ursprungligen av donatorns make, den store konstsamlaren och förläggaren Gerard Bonnier och var en gåva till hustrun på hennes 50-årsdag.

Museets nytillskott utgörs av ett par böjda ben och är en detaljstudie till en av gestalterna i Seurats berömda målning Badarna i Asnières från 1884, som idag tillhör National Gallery i London. Teckningen är typisk för Seurats sätt att arbeta med kraftigt grängat papper och så kallad contékrita bestående av en komprimerad blandning av grafit- och kolpulver med tillsatser av vax eller lera. Alla linjer får ge vika för hela plan och ytor i varierande valörer av svart som modelleras fram genom olika hårt tryck från kritan. Samtidigt utgör teckning en egen sluten komposition, där benet går som ett diagonalt, ljust stråk genom bilden.

Inventarienummer: NMH 50/2014

Bild: Kritteckning av Georges Seurat

George Seurat, Kritteckning av ett par ben, 1884.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp