Porträtt

utfört av Christen Købke

Februari 2015

Nationalmuseums samling av danskt guldåldersmåleri har utökats genom förvärvet av Christen Købkes porträtt av den 5-årige Johan Jacob Krohn, konstnärens systerson. Porträttet är utfört 1846 och hör till ett av konstnärens mest känsliga och fångar väl bilden av barnet som individ. Købkes porträtt kompletterar övriga verk i museets samling och vittnar om mångsidigheten hos ett av Danmarks mest intressanta konstnärskap.

Under 1800-talets första hälft upplevde Danmark blomstrande tider inom alltifrån naturvetenskap och filosofi till litteratur, bildkonst och musikskapande. Perioden 1810-1850 har därför kommit att kallas för den danska guldåldern. Bildkonsten utmärks av ett intresse för vardagen och motiv som fanns tillgängliga i konstnärernas närhet.

Christen Købke är en av de främsta danska guldåldersmålarna. Han var en lika enastående porträttör som landskapsmålare. Liksom de flesta av guldålderns konstnärer gjorde Købke närmiljön till en betydelsefull del av sin motivkrets. Landskapsmålningarna föreställer ofta scenerier i närheten av hans bostad. Motiven har en oansenlig karaktär medan perspektiven fångar det oväntade. Skärpan är precis liksom ekonomin med uttrycksmedlen.

Intimitet är en annan egenskap som man inte minst finner i Købkes porträtt, till exempel framställningen av systersonen Johan Jacob Krohn (1841-1925), med tiden en framstående författare och skolman. Konstnärens bild av den lille 5-årigen är omedelbar och levande. Købkes målning är enastående skickligt utförd och ger samtidigt en trogen bild av individen. Just denna kombination av anspråkslöshet och mästerskap är utmärkande för de främsta danska guldåldermålarna och har bidragit till deras internationella ryktbarhet.

Förvärvet har möjliggjorts genom donationsmedel ur Wirosfonden. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Inventarienummer: NM 7285

Bild: Christen Købke, Konstnärens systerson, Författaren och rektorn Johan Jacob Krohn som barn, 1846.

Christen Købke, Konstnärens systerson, Författaren och rektorn Johan Jacob Krohn som barn, 1846.